header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt mei 2013

Brandpunt mei 2013

In het achtste nummer van Brandpunt bekijken we samen met onderwijsexpert Geert Devos het loopbaanpact van minister Smet, lees je het verslag van een geslaagd ACV-congres en kom je meer te weten over de hervormingen HBO. Veel leesplezier!

Geloof en wantrouwen
Strijdpunt
De onderhandelingen over het voorontwerp van onderwijsdecreet (OD) XXIII zijn afgesloten. Voor COC en COV met een protocol van niet-akkoord. Niet omdat dit decreet zwaar ingrijpt in personeelsaangelegenheden, maar vooral omdat de Vlaamse ...
Lees het volledige artikel

Gewone loopbaanonderbreking in de vuurlinie
De federale regering heeft nog maar eens het voornemen om in te grijpen in de bestaande systemen van loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de openbare sector. Tijdens het begrotingsconclaaf is immers de principiële beslissing genomen ...
Lees het volledige artikel

Weg met de scholengemeenschappen, leve de scholengroepen
Op 28 maart lichtte minister Smet de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement in over het akkoord dat de Vlaamse Regering de dag voordien had bereikt over de hervorming van het onderwijslandschap. Op onze vraag om te kunnen beschikken over ...
Lees het volledige artikel

Geen nieuw geluid
Hoger onderwijs
De paaslelies waren laat dit jaar. Nieuw zijn voorjaarsbloeiers niet altijd, de bollen zitten vaak al jaren in de grond. Ook de wettelijke bepalingen hadden last van de koude en liepen vertraging op. Netjes op tijd waren de eigen bloemetjes van ...
Lees het volledige artikel

Naar verplichte leerlingenstages in het TSO en het BSO?
Secundair onderwijs


De grote hervormingsambities van Pascal Smet in het loopbaanpact; interview met Geert Devos


Krijgt HBO5 een toekomst?


GON en ION onder de loep


Studentenevaluaties in het hoger onderwijs
Pedagogiek


Pensioencomplement wegens leeftijd & cumuleren als gepensioneerde: wijzigingen op komst
Pensioenen


Vlaams ACV-congres


Over geld, macht en aanzien
Column


Vakantiegeld gepensioneerden
Pensioenen


Brandpunt weet raad
Recht


Bangladesh
Internationaal


 
Onze website maakt gebruik van cookies.