header

Vorige schooljaren

zondag 25 juli 2004

Nieuw Vlaams regeerakkoord

Meer dan een maand na de verkiezingen is er een nieuwe Vlaamse regering. Het 85-blz. tellende regeerakkoord vindt u in bijlage. Het deel onderwijs vindt u op de pagina's 36 tot en met 43.

Nieuw Vlaams regeerakkoord

maandag 5 juli 2004

Experiment deeltijds beroepssecundair onderwijs

Op 1 juli 2004 werd de omzendbrief van 30.06.1999 inzake de organisatie van het deeltijds beroepssecundair onderwijs aangepast. Met deze wijzen wij vooral op punt 6.2 van deze omzendbrief. Dit punt stelt immers dat er met ingang van 1 september 2004 een experiment kan opgestart worden waarin de...

Experiment deeltijds beroepssecundair onderwijs

maandag 5 juli 2004

Minder plage-uren vanaf volgend schooljaar

In CAO VI werden inzake de prestatieregeling van de personeelsleden van het secundair onderwijs de volgende passages opgenomen: De prestatieregeling voor de leerkracht PV wordt vanaf het schooljaar 2001-2002 op 30u/30u gebracht. Met ingang van het schooljaar 2002-2003 wordt de...

Minder plage-uren vanaf volgend schooljaar

maandag 5 juli 2004

Vervangingspool: alle informatie ook via COC

Om lid te worden van de vervangingspool, moet je een volledig en correct ingevuld inschrijvingsformulier opsturen naar de VDAB-onderwijspool, Guido Gezellelaan 7, 8800 Roeselare. Het departement Onderwijs heeft alle info over de vervangingspool gebundeld in een brochure. Elk COC-lid kan deze...

Vervangingspool: alle informatie ook via COC

zaterdag 3 juli 2004

Bereikbaarheid van de COC-secretariaten tijdens de zomervakantie

Ook de personeelsleden van COC hebben recht op een jaarlijkse vakantie. Deze wordt door de meesten opgenomen in de maanden juli en augustus. Dat betekent dat de verschillende secretariaten gedurende bepaalde perioden niet of minder bereikbaar zullen zijn. Hieronder vindt u dienaangaande nadere...

Bereikbaarheid van de COC-secretariaten tijdens de zomervakantie

< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8
 
Onze website maakt gebruik van cookies.