header

Vorige schooljaren

donderdag 9 november 2006

20 november: studiedag volwassenenonderwijs

De vakbondsafgevaardigden van het volwassenenonderwijs hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor de studiedag van 20 november. Deze studiedag is zeer belangrijk gelet op het voorontwerp van het decreet volwassenenonderwijs dat wellicht kortelings door de Vlaamse regering zal worden...

20 november: studiedag volwassenenonderwijs

donderdag 9 november 2006

Anti-spamsysteem van het ACV

Vanaf zaterdag 11 november zal het centraal anti-spamsysteem van het ACV werken met strengere criteria om mails naar onze mailboxen door te sturen. Het behoort dus tot de mogelijkheden dat uw mail niet bij ons terecht komt. Wanneer u een mail stuurt, dan kan u niet verwachten van daar per...

Anti-spamsysteem van het ACV

woensdag 8 november 2006

Bevallingsverlof in sommige gevallen verlengd

Zwangere personeelsleden hebben recht op bevallingsverlof. Zulk verlof kan ten vroegste ingaan vanaf de zesde week (achtste week indien men een meerling verwacht) vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. Na de bevalling hebben ze nog recht op minstens 9 weken postnatale rust. Deze periode van...

Bevallingsverlof in sommige gevallen verlengd

dinsdag 31 oktober 2006

Jongerendag 13 november 2006

Op de vormingsdagen in oktober werd de jongerendag van 13 november 2006 aangekondigd. Alle vakbondsafgevaardigden tot 35 jaar zouden inmiddels een persoonlijke uitnodiging moeten ontvangen hebben. Is dat niet zo, dan kan de uitnodiging in bijlage soelaas brengen. Onmiddellijk inschrijven is...

Jongerendag 13 november 2006

woensdag 11 oktober 2006

Betaald educatief verlof - overgangsmaatregel

Zoals reeds eerder meegedeeld, heeft de federale regering besparingsmaatregelen genomen voor wat betreft het educatief verlof. Na fel protest van het ACV werd er een overgangsmaatregel genomen. Deze verandert echter niets aan de ondoordachte regeringsmaatregel wat betekent dat de campagne van...

Betaald educatief verlof - overgangsmaatregel

 
Onze website maakt gebruik van cookies.