header

Vorige schooljaren

zondag 21 oktober 2007

Functiebeschrijvingen en evaluaties

Sinds 1 september 2007 is de nieuwe regelgeving inzake functiebeschrijvingen en evaluaties van kracht. Niettegenstaande deze nieuwe regelgeving op iedereen van toepassing is, moeten vooral de leraars van het secundair onderwijs hieraan bijzondere aandacht besteden. Niet alleen moeten er op...

Functiebeschrijvingen en evaluaties

dinsdag 16 oktober 2007

LOP-nieuwsbrief

De begeleiders van de organisaties die de engagementsverklaring van de Vlaamse onderwijswereld "Diversiteit als meerwaarde" mee ondertekenden, hebben gezamenlijk een nieuwe nieuwsbrief LOP & Diversiteit opgemaakt. Deze nieuwsbrief wil iedereen informeren die begaan is met diversiteit en gelijke...

LOP-nieuwsbrief

vrijdag 12 oktober 2007

Teken de petitie voor het behoud van de openbare diensten

Op 19 september publiceerde de Europese Commissie haar plannen voor de liberalisering van de Europese energie. De Commissie blijft dus vastbesloten om de energiemarkt te liberaliseren, hoewel er geen enkel garantie is dat dit ten voordele zou zijn van de prijzen en de kwaliteit. Blijkbaar moet...

Teken de petitie voor het behoud van de openbare diensten

maandag 8 oktober 2007

Zorgen om leerzorg

De ACV-onderwijscentrales COC en COV blijven zich samen verzetten tegen het leerzorgvoorstel van de minister. Hoewel tal van actoren, waarbij ook de koepels!, de minister hebben gewezen op de vele lacunes in zijn plan, blijft hij er halsstarrig aan vasthouden. Zijn huidige voorstel is nochtans...

Zorgen om leerzorg

zaterdag 6 oktober 2007

COC zoekt een nieuwe provinciale secretaris

Miel Derwael, provinciaal secretaris van Limburg, gaat met ingang van 1 september 2008 met pensioen. Daarom start COC de procedure om hem te vervangen. 

COC zoekt een nieuwe provinciale secretaris

 
Onze website maakt gebruik van cookies.