header

Vorige schooljaren

vrijdag 20 januari 2012

Vele redenen om actie te voeren! Oproep van de voorzitter van het ACV

Het beloofde overleg met de overheid komt maar niet op gang, ondanks alle inspanningen van het ACV. Daarom schakelt de vakbond een versnelling hoger. Om de regering en Europa op andere gedachten te brengen, zal het ACV op maandag 30 januari staken, informeren, sensibiliseren en tal van acties...

Vele redenen om actie te voeren! Oproep van de voorzitter van het ACV

vrijdag 20 januari 2012

Stakingsaanzegging ingediend

Gisteren dienden de onderwijsvakbonden een stakingsaanzegging in voor maandag 30 januari. Deze stakingsaanzegging is nodig om de afwezigheid van personeelsleden op school omwille van de staking wettelijk in te dekken. Zoals steeds hebben de leden de mogelijkheid om, naar...

Stakingsaanzegging ingediend

dinsdag 17 januari 2012

De gevolgen van het regeerakkoord

Het ACV zocht uit wat heel concreet de gevolgen zijn van het federaal regeerakkoord. Oordeel zelf. Op www.degevolgen.be zie je wie de winnaars en de verliezers zijn. Op de website http://degevolgenvoordeopenbaresector.blogspot.com/ kan je dan weer meer informatie krijgen over de gevolgen van de...

De gevolgen van het regeerakkoord

dinsdag 17 januari 2012

Nationale staking op 30 januari

Deze namiddag vergaderde de top van ACV, ABVV en ACLVB over de stakingsaanzegging van 30 januari. Op deze vergadering werd beslist de actie op 30 januari te laten doorgaan. Het gemeenschappelijk persbericht hierover vind je in bijlage. Verdere informatie volgt spoedig.

Nationale staking op 30 januari

vrijdag 13 januari 2012

Nieuwe pensioenregeling

Op 30 december verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen. Deze wet bevat een luik ‘Pensioenen van de overheidssector’. Artikel 85 van deze wet stelt in algemene termen dat de pensioenleeftijd wordt opgetrokken tot 62 jaar en dat het...

Nieuwe pensioenregeling

 
Onze website maakt gebruik van cookies.