header

Vorige schooljaren

woensdag 3 oktober 2007

5 oktober 2007: wereldlerarendag

EI (Education International), waar ook COC deel van uitmaakt, stelt wereldwijd de volgende eisen centraal: -een degelijke, veilige en gezonde leeromgeving; -een fatsoenlijk loon dat geregeld wordt betaald; -gelijk loon en dezelfde rechten voor mannen en vrouwen; -voldoende mogelijkheden op...

5 oktober 2007: wereldlerarendag

woensdag 3 oktober 2007

17 oktober 2007: Wereldactiedag tegen armoede

Op 17 oktober, Wereldarmoededag, klinkt over de hele wereld één stem tegen armoede. Miljoenen mensen vragen regeringsleiders een einde te maken aan de armoede. Dat is hard nodig, want er gaan bijvoorbeeld nog steeds 80 miljoen kinderen niet naar school. Door de wereldactiedag tegen armoede wil...

17 oktober 2007: Wereldactiedag tegen armoede

maandag 1 oktober 2007

Hoger kunstonderwijs voerde actie

Het hoger kunstonderwijs wankelt. Het door minister Vandenbroucke voorgestelde financieringsmechanisme dreigt het kunstonderwijs immers te verstikken. Bovendien blijven we strijden voor een volwaardig personeelsstatuut. De gangbare weddenschaal moet een recht worden. Daarom verzamelden...

Hoger kunstonderwijs voerde actie

woensdag 26 september 2007

Pedagogische coördinatie

In onze berichten van 3 en 14 september hebben we al een sluier opgelicht over deze problematiek.  Ook in dit bericht antwoorden we op enkele vragen.

Pedagogische coördinatie

dinsdag 25 september 2007

Wijzigingen aan het GOK-decreet

Door onderwijsdecreet XVII zijn enkele wijzigingen aangebracht aan het GOK-decreet. Deze wijzigingen hebben betrekking op het inschrijvingsbeleid, de samenstelling en de opdrachten van de lokale overlegplatforms en de samenstelling van de Commissie Leerlingenrechten. Ze zijn van kracht sedert 23...

Wijzigingen aan het GOK-decreet

 
Onze website maakt gebruik van cookies.