header

Vorige schooljaren

vrijdag 13 januari 2012

Loopbaanonderbrekingen: wijzigingen

Op 30 december 2011 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van het stelsel van de loopbaanonderbreking. Voor het onderwijs heeft dit KB tot gevolg dat met ingang van 1 januari 2012 de maximale duur van een gewone voltijdse...

Loopbaanonderbrekingen: wijzigingen

woensdag 21 december 2011

Eisenscahiers voor nieuwe cao's ingediend

Vandaag hebben de onderwijsvakbonden de eisencahiers voor twee nieuwe cao's overhandigd aan minister Smet. Naast financiële eisen, zoals de verhoging van de eindejaarstoelage en een vervroeging van de uitbetaling van het vakantiegeld, worden er ook kwalitatieve eisen gesteld. Minister...

Eisenscahiers voor nieuwe cao's ingediend

dinsdag 20 december 2011

Waarom staken?

De vakbonden van de overheidsdiensten, waartoe ook de onderwijsvakbonden behoren, hebben hun leden opgeroepen om donderdag aanstaande het werk neer te leggen. Waarom deden zij dat?Zij deden dat omdat de kersverse minister van Pensioenen, Vincent Van Quickenborne, heel eigengereid optreedt. Er...

Waarom staken?

dinsdag 20 december 2011

Overleg is een werkwoord! Ook voor de regering!

Donderdag 15 december joeg Minister Van Quickenborne in zeven haasten een pensioenhervorming door de commissie sociale zaken van het parlement. In dezelfde beweging kondigde hij ook meteen een nieuw eengemaakt pensioenstelsel aan. Het ACV stelde meteen vast dat zijn pensioenhervorming...

Overleg is een werkwoord! Ook voor de regering!

maandag 19 december 2011

Staking op 22 december

In ons bericht van 17 december werd toelichting gegeven bij het wetsontwerp betreffende de pensioenen van de openbare sector. Deze toelichting was juist, maar onvolledig. Het wetsontwerp verhoogt in twee jaar tijd niet alleen de pensioenleeftijd (van 60 naar 62) en het aantal jaren dienst (van 5...

Staking op 22 december

 
Onze website maakt gebruik van cookies.