header

Vorige schooljaren

dinsdag 25 september 2007

Korte vervangingen

In het bericht van 5 september 2007 meldden we reeds dat de onderhandelingen over het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering plaats hadden op 28 augustus. Via Schooldirect werd inmiddels meegedeeld dat de Vlaamse regering heeft beslist dat in het secundair onderwijs tijdens het schooljaar...

Korte vervangingen

maandag 24 september 2007

Nieuwe ziekteverlofregeling

Het werd reeds aangekondigd in het julinummer van Brandpunt: met ingang van 1 september 2007 zou er, in uitvoering van zowel CAO IV als van CAO VIII, een nieuwe regeling ingevoerd worden inzake het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling...

Nieuwe ziekteverlofregeling

vrijdag 14 september 2007

Uren pedagogische coördinatie

In ons bericht van 3 september jl. lieten we weten dat personeelsleden van een aantal scholen recht hadden op uren "pedagogische coördinatie" en dit op basis van artikel 3 van Koninklijk besluit nr. 297 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde...

Uren pedagogische coördinatie

vrijdag 14 september 2007

Leraars met een zelfstandige nevenactiviteit

Personeelsleden van het onderwijs cumuleren hun onderwijsopdracht soms met een zelfstandige activiteit. De vraag stelt zich dan of hun zelfstandige activiteit in hoofdberoep wordt uitgeoefend of in bijberoep. Men is zelfstandige in bijberoep wanneer men tegelijk en hoofdzakelijk nog een andere...

Leraars met een zelfstandige nevenactiviteit

woensdag 5 september 2007

Korte vervangingen mogelijk of niet mogelijk?

Vorige week dinsdag hadden de onderhandelingen plaats over het systeem "korte vervangingen" dat dit schooljaar van toepassing zou zijn. Vast staat dat het experiment van vorig schooljaar in het basisonderwijs verder zal gezet worden. Even vast staat dat dit niet het geval zal zijn voor het...

Korte vervangingen mogelijk of niet mogelijk?

 
Onze website maakt gebruik van cookies.