header

Vorige schooljaren

woensdag 14 december 2011

Stakingsaanzegging

De sanering die de regering Di Rupo wil doorvoeren heeft voor werknemers en werkzoekenden ingrijpende gevolgen. Een sanering is noodzakelijk – dat heeft het ACV altijd gezegd - maar deze sanering is onevenwichtig en onrechtvaardig. Grote vermogens en grootbeleggers ontspringen alweer de...

Stakingsaanzegging

donderdag 8 december 2011

Geen godsdienst meer in het gemeenschapsonderwijs?

Dinsdag jl. gaf de Raad van het Gemeenschapsonderwijs een persbericht uit waarin te lezen viel dat met ingang van 1 september 2014 gestart zou worden met een andere invulling van de levensbeschouwelijke vakken in de derde graad van het secundair onderwijs. Leerlingen in het...

Geen godsdienst meer in het gemeenschapsonderwijs?

zondag 4 december 2011

Regeerakkoord: vragen blijven

Morgen hebben we een nieuwe federale regering. Alle betrokken partijen hebben inmiddels het regeerakkoord goedgekeurd. Of er iemand is die echt weet wat er goedgekeurd werd, blijft echter de vraag. Voor wat het onderwijs betreft, zijn vooral de luiken ‘loopbaanonderbreking’ en...

Regeerakkoord: vragen blijven

donderdag 1 december 2011

COC zoekt een begeleider inspraakorganen hoger onderwijs

COC is op zoek naar een begeleider inspraakorganen hoger onderwijs. Zijn/haar algemene opdracht zal zich voornamelijk op drie terreinen situeren:individueel juridisch dienstbetoon, juridische ondersteuning van de COC-afgevaardigden in de onderhandelingscomités van de hogescholen en...

COC zoekt een begeleider inspraakorganen hoger onderwijs

donderdag 1 december 2011

ACV dringt aan op overleg

Een sanering van de begroting is nodig. Daar is ook het ACV zich van bewust. Om onder de Europese 3% norm te blijven en zo niet onder de voogdij van de Commissie te komen en sancties op te lopen. Om de op hol geslagen financiële markten toch wat proberen te kalmeren. En om de kosten van...

ACV dringt aan op overleg

 
Onze website maakt gebruik van cookies.