header

Vorige schooljaren

woensdag 25 juni 2003

Minister Vanderpoorten geeft de vakbonden grote onderscheiding

Het is duidelijk dat minister Vanderpoorten op 24 juni officieel de verkiezingscampagne heeft in­gezet. Hoe valt het anders te verklaren dat zij op de vooravond van het einde van het schooljaar een persconferentie belegt waarin zij duidelijk wil aantonen dat zij een goed personeelsbeleid...

Minister Vanderpoorten geeft de vakbonden grote onderscheiding

donderdag 22 mei 2003

Begeleiding van de lokale overlegplatforms

In het kader van het decreet betreffende gelijke onderwijskansen I en de uitvoering van de engagementsverklaring inzake diversiteit als meerwaarde heeft COC een voltijds begeleidster voor de COC-vertegenwoordigers in de lokale overlegplatforms aangeworven. Haar naam is Monique Wauters en u kan...

Begeleiding van de lokale overlegplatforms

woensdag 21 mei 2003

Betaling van de wedde in mei

De maandwedde van de personeelsleden van het onderwijs wordt steeds uitbetaald op de laatste werkdag van de maand, behalve in de maand december waar de wedde voor deze maand wordt uitbetaald op de eerste werkdag van januari. Voor mei betekent dat dat de wedde zou moeten uitbetaald worden op 30...

Betaling van de wedde in mei

woensdag 21 mei 2003

Voorafname punten ondersteunend personeel

We vernemen dat er in verschillende scholengemeenschappen secundair onderwijs onderhandelingen gevoerd worden omtrent de voorafname van het aantal punten ondersteunend personeel en dit voor de ondersteuning van de scholengemeenschap. De inrichtende machten blijken er vanuit te gaan dat deze...

Voorafname punten ondersteunend personeel

zondag 11 mei 2003

Laattijdige melding van het ziekteverlof: actie van het departement Onderwijs

Verschillende personeelsleden delen ons mee dat zij dat van het departement onderwijs een brief hebben ontvangen waarin het departement hen schrijft dat zij hun medisch attest meer dan vijf dagen na de aanvang van hun ziekteverlof hebben ingediend. Betrokken personeelsleden zijn hierover...

Laattijdige melding van het ziekteverlof: actie van het departement Onderwijs

 
Onze website maakt gebruik van cookies.