header

Vorige schooljaren

donderdag 24 juni 2004

Nota van informateur Leterme

Op 23 juni heeft informateur Yves Leterme aan de politieke partijen een nota overhandigd. Deze nota werd opgemaakt als besluit van zijn informatieronde. In deze informatieronde is ook COC gehoord en heeft COC de kans gekregen zijn memorandum toe te lichten. Niettegenstaande deze nota geen...

Nota van informateur Leterme

donderdag 24 juni 2004

COC-secretariaten gesloten op 25 juni

Alle COC-secretariaten, zowel de provinciale als het nationaal, zullen morgen gesloten zijn. U kan bij ons opnieuw terecht vanaf maandag aanstaande.

COC-secretariaten gesloten op 25 juni

zondag 13 juni 2004

Geldelijk statuut tijdelijke personeelsleden: enkele wijzigingen

Op 11 juni jl. verscheen een omzendbrief die enkele wijzigingen aanbrengt aan de bezoldigingswijze van tijdelijke personeelsleden. Over het algemeen betreft het aspecten van vroegere CAO's die nu wettelijk worden bekrachtigd, maar vroeger reeds werden toegepast. Nochtans is er één...

Geldelijk statuut tijdelijke personeelsleden: enkele wijzigingen

zaterdag 12 juni 2004

Memorandum van COC aan de Vlaamse regering

Op de vooravond van de verkiezingen kan u nu reeds op onze website het memorandum van COC lezen. Het zal maandag aanstaande verstuurd worden naar alle partijvoorzitters. Wanneer men het samen leest met het eisencahier voor een zevende Vlaamse onderwijs-CAO, dan zal men vaststellen dat de...

Memorandum van COC aan de Vlaamse regering

dinsdag 8 juni 2004

Geen CAO voor het onderwijspersoneel!

In de pers verschenen er vandaag berichten die laten uitschijnen dat er een CAO zou afgesloten zijn die geldt voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, maar niet voor deze van het gesubsidieerd onderwijs. Dit is juist voor zover het gaat over personeelsleden van de RAGO (Raad voor...

Geen CAO voor het onderwijspersoneel!

 
Onze website maakt gebruik van cookies.