header

Vorige schooljaren

donderdag 22 juni 2006

Tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs

Morgen keurt de Vlaamse regering haar ontwerp van besluit goed betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs. Dit besluit geeft een wettelijke basis aan alle tijdelijke projecten. Over dit ontwerp van besluit hebben de vakbonden een protocol...

Tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs

donderdag 22 juni 2006

Leerzorg in het onderwijs: Vlor schaart zich achter het standpunt van het gemeenschappelijk vakbondsfront

De discussienota van minister Vandenbroucke over de leerzorg in het onderwijs heeft al veel stof doen opwaaien. COC nam hierover ook reeds een standpunt in. De discussienota van de minister wordt al gedurende enkele maanden besproken in de Vlaamse onderwijsraad (Vlor). Vandaag werd in...

Leerzorg in het onderwijs: Vlor schaart zich achter het standpunt van het gemeenschappelijk vakbondsfront

dinsdag 23 mei 2006

Stille mars op 26 mei 2006

Op vrijdag 26 mei vindt er onder het motto “het verdriet is van A” een stille optocht plaats in Antwerpen ter nagedachtenis aan Mohamed Bouazza en de slachtoffers van de schietpartij van afgelopen donderdag: Luna Drowart, Oulemata Niangadou en Songül Koç. De stille optocht herdenkt de dood van...

Stille mars op 26 mei 2006

woensdag 5 april 2006

Leerzorg: reactie-avonden CD&V

Op 19 december 2005 lanceerde minister Vandenbroucke een erg vernieuwend voorstel om het onderwijsaanbod beter af te stemmen op leerlingen met specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften. Dit voorstel droeg de naam "Leerzorg in het onderwijs. Een kader voor zorg op maat van het kind". In...

Leerzorg: reactie-avonden CD&V

dinsdag 28 maart 2006

LOP-nieuwsbrief

COC en COV beslisten om inzake de werking van de lokale overlegplatforms hun krachten te bundelen. De eerste LOP-nieuwsbrief is daar het eerste gevolg van.

LOP-nieuwsbrief

 
Onze website maakt gebruik van cookies.