header

Vorige schooljaren

vrijdag 6 juli 2007

Middelen voor taak- en functiedifferentiatie

CAO VIII voorzag voor het secundair onderwijs middelen voor taak- en functiedifferentiatie. Deze middelen zouden toegekend worden met ingang van het schooljaar 2007-2008 en dit onder de vorm van een puntenenveloppe. Voor het gewoon secundair onderwijs zal deze puntenenveloppe enerzijds gekoppeld...

Middelen voor taak- en functiedifferentiatie

vrijdag 6 juli 2007

Prestatieregeling paramedisch personeel in het BuSO

In uitvoering van CAO VIII heeft de Vlaamse Regering een besluit goedgekeurd dat het prestatiestelsel van het paramedisch personeel van het BuSO afstemt op de prestatieregeling van het paramedisch personeel van het BuBaO. Het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering vind je in bijlage.

Prestatieregeling paramedisch personeel in het BuSO

vrijdag 6 juli 2007

Functiebeschrijvingen en evaluaties

Volgende week dinsdag keurt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet betreffende de functiebeschrijvingen en evaluties goed. In bijlage vind je reeds de tekst die door de Commissie Onderwijs werd aangenomen en die ook door het Vlaams Parlement zal worden aangenomen.

Functiebeschrijvingen en evaluaties

vrijdag 29 juni 2007

Vakantieregeling COC

Er zijn geen provinciale zitdagen van 1 juli tot 31 augustus. De provinciale secretariaten zijn in volgende periodes gesloten en dus ook telefonisch niet bereikbaar voor provinciaal dienstbetoon: - Antwerpen: van 16/07 tot en met 12/08 (03 220 14 56, coc.antwerpen@acv-csc.be) - Vlaams-Brabant...

Vakantieregeling COC

vrijdag 29 juni 2007

Pensioenproblemen leerkrachten opgelost

Vandaag heeft minister Tobback, minister van pensioenen, via een persmededeling laten weten dat de pensioenproblemen waarmee een aantal leerkrachten te maken hadden, binnenkort opgelost zijn. De vraag blijft echter hoe het komt dat die problemen pas oplosbaar bleken te  zijn na tussenkomst van...

Pensioenproblemen leerkrachten opgelost

 
Onze website maakt gebruik van cookies.