header

Vorige schooljaren

donderdag 4 juni 2009

CAO VIIIbis ondertekend

Vandaag ondertekenden de onderwijsvakbonden, minister-president Kris Peeters en minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke cao VIII bis. Deze cao verhoogt enkele lage salarisschalen, zet twee anomalieën recht en geeft aan de internaten een bijkomende omkadering in ruil voor een verhoging van de...

CAO VIIIbis ondertekend

zondag 17 mei 2009

COC zoekt begeleider inspraakorganen

COC zoekt een provinciale begeleider van de inspraakorganen voor de provincie West-Vlaanderen De taak van deze begeleider behelst 4 domeinen, nl. algemene taken, begeleiding van lokale inspraakorganen, vorming van de leden van inspraakorganen en de opvolging van de onderwijsvernieuwingen....

COC zoekt begeleider inspraakorganen

dinsdag 5 mei 2009

Hervorming SO

Op woensdag 29 april gaf Georges Monard een toelichting bij de visietekst van de zgn. commissie Monard over de hervorming van het SO. In bijlage bij dit bericht vindt men de powerpointpresentatie die toen werd gebruikt en die een goede samenvatting van dit rapport is. 

Hervorming SO

dinsdag 5 mei 2009

Europese manifestatie 15 mei 2009

Op 15 mei vindt er in Brussel een grote Europese manifestatie plaats die georganiseerd wordt door de drie grote vakbonden en dit onder het motto "Europa moet anders en beter". Voor wat het ACV betreft is de organisatie van deze manifestatie in handen van de gewestelijke verbonden. In bijlage...

Europese manifestatie 15 mei 2009

maandag 27 april 2009

Uitbetaling syndicale premie

COC ontvangt signalen van vakbondsafgevaardigden en leden die stellen dat ACOD in de scholen verkondigt dat de uitbetaling van de syndicale premie vandaag in het gedrang komt omwille van enerzijds het feit dat de overheid (de huidige federale regering en de vorige) vergeten is een KB op te...

Uitbetaling syndicale premie

 
Onze website maakt gebruik van cookies.