header

Vorige schooljaren

dinsdag 15 juni 2010

LOP-nieuwsbrief

 De laatste editie dit schooljaar van de nieuwsbrief LOP &  Diversiteit is uit.. In deze nieuwsbrief vinden jullie informatie over gelijke onderwijskansen en de lokale overlegplatforms onder de reeds vertrouwde rubrieken. Veel leesgenot.. Door te klikken op de link komt u in de nieuwsbrief....

LOP-nieuwsbrief


maandag 31 mei 2010

Loonbetaling in mei

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen delen mee dat het salaris van de maand mei 2010 voor de personeelsleden van het onderwijs niet volledig correct werd berekend. Voor de overgrote meerderheid van de...

Loonbetaling in mei

vrijdag 30 april 2010

Tewerkstellingsfonds voor het arbeiderspersoneel van het vrij onderwijs

De brochure in bijlage is bedoeld voor de werkgevers en de vakbondsafgevaardigden van de vrije gesubsidieerde scholen van de Vlaamse Gemeenschap die ressorteren onder PC 152. De sociale partners van de sector wensen met een reeks van maatregelen te komen tot betere contracten voor het...

Tewerkstellingsfonds voor het arbeiderspersoneel van het vrij onderwijs

dinsdag 20 april 2010

Inschrijving kaderdag

Op vrijdag 21 mei richt COC een vormingsdag in voor al zijn kaderleden, leden commissies en personeel. De uitnodiging voor deze kaderdag wordt vandaag per post verstuurd. In deze uitnodiging kan men lezen dat men zich ook elektronisch kan inschrijven. Dit kan door te klikken op het woord...

Inschrijving kaderdag

 
Onze website maakt gebruik van cookies.