header

Vorige schooljaren

dinsdag 14 juni 2011

Plage-uren in het basisonderwijs

In het laatste nummer van Brandpunt verscheen het artikel "Meting en melding plage-uren". Niettegenstaande dat artikel gebaseerd is op de omzendbrief uitgaande van Agodi, kan het de indruk wekken dat ook dit schooljaar de invulling van de plage-uren al moet gemeld worden aan Agodi. Dat is niet...

Plage-uren in het basisonderwijs

dinsdag 14 juni 2011

Reaffectatie GO!

In deze lijst vind je de COC-vertegenwoordigers in onderscheiden reaffectatiecommissies voor het schooljaar 2011-2012.

Reaffectatie GO!

vrijdag 3 juni 2011

Loopbaanonderbreking vanaf 1.9.2011

Op 31 mei werden de onderhandelingen met de sociale partners over een nieuw ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanonderbreking afgesloten. In dat nieuw besluit werden de afspraken gemaakt in cao IX, opgenomen. De nieuwigheden worden in de tekst in bijlage in het geel...

Loopbaanonderbreking vanaf 1.9.2011

zaterdag 28 mei 2011

Codex Secundair Onderwijs

Op 18 mei jl. keurde het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aangaande de bekrachtiging van de bepalingen betreffende het secundair onderwijs, gecodificeerd op 17 december 2010 goed. Het gevolg hiervan is dat voortaan alle wettelijke en decretale bepalingen die van toepassing zijn op het...

Codex Secundair Onderwijs

woensdag 25 mei 2011

Loopbaanonderbreking voor één vijfde van de opdracht

In cao IX werd volgende bepaling opgenomen: "Om gezin en arbeid beter op elkaar te kunnen afstemmen, wordt de mogelijkheid gecreëerd dat personeelsleden die een volledige opdracht uitoefenen hun loopbaan kunnen onderbreken voor 1/5de van de opdracht. Deze mogelijkheid is een gunst voor...

Loopbaanonderbreking voor één vijfde van de opdracht

 
Onze website maakt gebruik van cookies.