header

Vorige schooljaren

vrijdag 5 juni 2015

Persmededeling ACV: Pensioenleeftijd naar 67: wars van verkiezingsbeloften, los van enig sociaal overleg

De onderhandelaars van de regering Michel beslisten tijdens de regeringsonderhandelingen de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken.  Van 65 naar 66 jaar in 2025.  En 67 jaar vanaf 2030.  Vandaag heeft de regering het licht hiervoor definitief op groen gezet. Wars van...

Persmededeling ACV:  Pensioenleeftijd naar 67: wars van verkiezingsbeloften, los van enig sociaal overleg

donderdag 4 juni 2015

15 juni: actiedag pensioenen

Op 15 juni organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV-ABVV-ACLVB een actie 'Op de bres voor onze pensioenen'. In bijgaand pamflet leest u hierover meer. De openbare sector en het onderwijs mag op deze actie niet ontbreken. De overheidspensioenen en vooral de onderwijspensioenen worden...

15 juni: actiedag pensioenen

zaterdag 30 mei 2015

15 juni 2015: belangrijke datum voor een grotere werkzekerheid

Personeelsleden die voor het eerst worden aangesteld in een wervingsambt in een school, academie of centrum worden aangeworven als tijdelijke van bepaalde duur. Na verloop van tijd verwerven zij voorrangsrechten en kunnen zij een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)...

15 juni 2015: belangrijke datum voor een grotere werkzekerheid

donderdag 28 mei 2015

Vakantiegeld gepensioneerden

In onderwijs hebben niet alleen de personeelsleden die nog actief zijn recht op vakantiegeld. Ook een aantal gepensioneerden heeft daar recht op. Personeelsleden die met terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen zijn, ontvangen nog altijd vakantiegeld vanuit het werkstation. Om...

Vakantiegeld gepensioneerden

donderdag 21 mei 2015

Iedereen 22 uur werken?

Gisteren haalde Lieven Boeve weer het nieuws door opnieuw zijn ballonnetje op te laten dat de prestatienoemers in het secundair onderwijs voor iedereen 22 uur zouden moeten bedragen. De VRT vertaalde dit als volgt ‘Alle leerkrachten middelbaar 22 uur laten werken’.  Door deze...

Iedereen 22 uur werken?

 
Onze website maakt gebruik van cookies.