header

Vorige schooljaren

dinsdag 8 juni 2004

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur: tijdig kandideren is noodzakelijk

Onder bepaalde voorwaarden hebben personeelsleden recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD). Dit recht verwerft men echter maar als men voor zulke aanstelling kandideert. Een kandidatuur dienaangaande moet ingediend worden vóór 15 juni eerstkomend. Het is...

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur: tijdig kandideren is noodzakelijk

woensdag 26 mei 2004

Registratie sociale verkiezingen

Evaluatie van de notificatie en registratie van de voorbije sociale verkiezingen heeft uitgewezen dat een aantal van de betrokken Vlaamse gesubsidieerde vrije scholen geen kopie van de mededeling op dag X (= dag van aanplakking) naar de inspecteur-districtshoofd van de Algemene Directie Toezicht...

Registratie sociale verkiezingen

zondag 23 mei 2004

Manifestatie tegen de richtlijn Bolkestein

Begin dit jaar heeft Europees commissaris Frits Bolkestein een voorstel van richtlijn over de diensten in de interne markt voorgelegd. Het gaat om een doorgedreven liberalisering en deregulering van alle dienstenactiviteiten in Europa. De ontwerprichtlijn is ook van toepassing op de openbare...

Manifestatie tegen de richtlijn Bolkestein

dinsdag 11 mei 2004

Accent op Talent - tussentijds rapport

De Koning Boudewijnstichting organiseert op 12 mei een Forum over Accent op Talent. In bijlage vindt u het tussentijds rapport dat ter gelegenheid hiervan zal verspreid worden. Dit tussentijds rapport bevat de grote krachtlijnen van haar voorstellen. Het zal in september gevolgd worden door een...

Accent op Talent - tussentijds rapport

vrijdag 30 april 2004

Goed nieuws voor vele vijftigers

Na maandenlange onderhandelingen met minister Vanderpoorten keurde de Vlaamse regering vandaag een besluit inzake de uitstapregeling goed dat voorziet in een verruiming van de overgangsregeling die nu al van toepassing is op de personeelsleden die geboren zijn tussen 1.9.47 en 1.9.52. Door deze...

Goed nieuws voor vele vijftigers

 
Onze website maakt gebruik van cookies.