header

Vorige schooljaren

vrijdag 20 januari 2006

CAO-onderhandelingen

Zoals in het vorige nummer van Brandpunt werd aangegeven, hebben de nationale vrijgestelden van COC in het kader van het door het Nationaal Comité goedgekeurde actieplan in de verschillende provincies informatiesessies gehouden aangaande stand van zaken in de CAO-onderhandelingen. Deze sessies...

CAO-onderhandelingen

woensdag 21 december 2005

Uitnodiging studiedag 'Omgaan met moeilijke leerlingen'

Als leerkracht, begeleider… worden we in ons werk vaak geconfronteerd met moeilijke situaties. Jongeren waarvan we weten dat ze de nodige capaciteiten hebben, maar die er niet in slagen hun schoolloopbaan positief te doorlopen omdat ze onvoldoende gemotiveerd zijn, omdat het ontbreekt aan de...

Uitnodiging studiedag 'Omgaan met moeilijke leerlingen'

donderdag 15 december 2005

Wegwijzer voor LOP-gemandateerden

Op 7 juli 2005 werden er belangrijke wijzigingen aangebracht aan het inschrijvingsluik van het GOK-I decreet. In het kader daarvan kregen de lokale overlegplatforms(LOP's) een uitgebreider takenpakket. U kan de aangepaste versie van de Wegwijzer, het vademecum voor de LOP-vertegenwoordigers van...

Wegwijzer voor LOP-gemandateerden

dinsdag 13 december 2005

Oud-voorzitter provinciaal comité Antwerpen overleden

Met verslagenheid melden wij u het overlijden van de oud-voorzitter van het provinciaal comité Antwerpen de heer Ward Valgaeren De uitvaartliturgie vindt plaats in de parochiekerk van De Verrezen Heer te Berchem (straat tegenover het Alpheusdal) op zaterdag 17 december om 10 uur. Rouwadres:...

Oud-voorzitter provinciaal comité Antwerpen overleden

maandag 12 december 2005

Inning van de ledenbijdrage

In de eerste week van december ontvingen de leden die hun bijdrage ineens per jaar betalen (en dus niet per domiciliëring) de uitnodiging tot betalen van hun ledenbijdrage 2006. De drukkerij die de druk én de verzending van deze uitnodiging voor haar rekening neemt, vergat echter het logo van...

Inning van de ledenbijdrage

 
Onze website maakt gebruik van cookies.