header

Vorige schooljaren

vrijdag 29 juni 2007

Omkaderingsmiddelen voor scholen

Vanaf 1 september krijgen alle scholen resp. scholengemeenschappen een aantal nieuwe omkaderingsmiddelen zoals punten voor taak- en functiedifferentiatie (secundair onderwijs), organieke mentor-uren en een enveloppe voor de vervanging van korte afwezigheden (basis en secundair onderwijs). Op dit...

Omkaderingsmiddelen voor scholen

dinsdag 26 juni 2007

Leraarspensioenen geblokkeerd

Deze morgen verscheen in De Standaard een artikel waaruit blijkt dat zo'n vijfhonderd gepensioneerde leraars niet het pensioen ontvangen waarop zij recht hebben. Zij zouden tussen de 28 euro en de 300 euro per maand te weinig ontvangen. De Pensioendienst van de Overheidssector (PDOS) deelt ons...

Leraarspensioenen geblokkeerd

zaterdag 16 juni 2007

Regelgeving loopbaanonderbreking wijzigt met ingang van 1 september 2007

De syndicale onderhandelingen over de wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse regering van 16.12.1997 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, werden deze week beëindigd. De voornaamste wijzigingen...

Regelgeving loopbaanonderbreking wijzigt met ingang van 1 september 2007

vrijdag 15 juni 2007

Vakantiegeld 2007

Het vakantiegeld 2007 voor de actieven werd op de rekeningen gestort. Zonder onderwijsvakbonden zou het niet zijn wat het nu is. Dank zij onderwijscao VIII en onderwijscao II-HO is er een substantiële verhoging. We hebben dit samen bereikt, samen staan we sterk. Ook niet-vakbondsleden hebben...

Vakantiegeld 2007

donderdag 14 juni 2007

Europese syndicale actie

Naar aanleiding van de Europese Top te Brussel organiseert het Europees Vakverbond samen met ACV en ABVV een actie op 20 juni. Met deze actie willen EVV, ACV en ABVV benadrukken dat ze elk compromis over het ontwerp van Europese grondwet zullen afwijzen als het Handvest voor de grondrechten er...

Europese syndicale actie

 
Onze website maakt gebruik van cookies.