header

Vorige schooljaren

vrijdag 6 juni 2008

Concordantie personeelsleden opleiding algemene vorming BSO3

Was je vóór de inrichting van het nieuwe opleidingsprofiel in je centrum leraar aardrijkskunde, geschiedenis, Frans, Nederlands of wiskunde in de opleiding algemene vorming BSO3 en geef je sindsdien het Project Algemene Vakken (PAV)? Wil je geen negatieve gevolgen van die wijziging ondervinden?...

Concordantie personeelsleden opleiding algemene vorming BSO3

dinsdag 3 juni 2008

Tiijdelijke projecten: afwijkingen goedgekeurd

Vandaag werden de onderhandelingen over het "Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot tijdelijke projecten in het basisonderwijs en secundair onderwijs" beëindigd. Dit besluit bevat vier grote delen: 1) de...

Tiijdelijke projecten: afwijkingen goedgekeurd

woensdag 28 mei 2008

Hospitalisatieverzekering onderwijspersoneel

Hospitalisatieverzekering onderwijspersoneel In juni 2007 beloofde minister Vandenbroucke in het Vlaams Parlement dat hij in het schooljaar 2007-2008 een marktbevraging zou organiseren om na te gaan welke mogelijkheden er waren om een collectieve hospitalisatieverzekering af te sluiten voor de...

Hospitalisatieverzekering onderwijspersoneel

woensdag 28 mei 2008

Rookverbod in de scholen

Vandaag nam het Vlaams Parlement een voorstel van decreet aan houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding. Het rookverbod gaat in op 1.9.2008.

Rookverbod in de scholen

maandag 26 mei 2008

LOP-nieuwsbrief

De begeleiders van de organisaties die de engagementsverklaring van de Vlaamse onderwijswereld "Diversiteit als meerwaarde" mee ondertekenden, hebben gezamenlijk een nieuwe nieuwsbrief LOP & Diversiteit opgemaakt. Deze nieuwsbrief wil iedereen informeren die begaan is met diversiteit en gelijke...

LOP-nieuwsbrief

 
Onze website maakt gebruik van cookies.