header

Vorige schooljaren

vrijdag 24 april 2009

Rapport van de commissie Monard

Vandaag overhandigde Georges Monard aan minister Vandenbroucke het rapport van de zgn. expertengroep die als opdracht had een visie uit te werken over een toekomstige structuur van het secundair onderwijs. Dit rapport zal de komende weken, maanden en jaren de handleiding zijn als er gesproken...

Rapport van de commissie Monard

donderdag 23 april 2009

Opvang van de leerlingen tijdens de examens en tijdens de deliberaties

Gisteren verscheen in De Morgen volgend artikel: "Toch geen verplichte opvang op school na examens   Brussel  Het plan van Vlaams onderwijsminister Frank Vandenbroucke (sp.a) om het aantal examen- en deliberatiedagen in het secundair te verminderen en verplichte opvang op school te voorzien,...

Opvang van de leerlingen tijdens de examens en tijdens de deliberaties

woensdag 18 maart 2009

Geen precaire contracten meer voor het MVD-personeel

Vanaf het schooljaar 2009 – 2010 mogen geen zgn. precaire contracten meer afgesloten worden met het arbeiderspersoneel. Precaire contracten zijn contracten die per trimester worden afgesloten (van vakantie tot vakantie) of contracten met niet-betaalde dagen (bijvoorbeeld “toegestane...

Geen precaire contracten meer voor het MVD-personeel

dinsdag 10 maart 2009

Bedrijfsvoorheffing op uitkering gedeeltelijke loopbaanonderbreking

Bij personeelsleden die vanaf 1 januari 2009 in halftijdse loopbaanonderbreking zijn gegaan zal er vanaf 1 maart meer bedrijfsvoorheffing afgehouden worden op hun onderbrekingsuitkering. I.p.v. 17,15% wordt het voor de 50-plussers 35% en voor de personen jonger dan 50 jaar 30%. Deze verhoging is...

Bedrijfsvoorheffing op uitkering gedeeltelijke loopbaanonderbreking

vrijdag 20 februari 2009

Aanwerving van een begeleider inspraakorganen

COC zoekt een provinciale begeleider van de inspraakorganen voor de provincie West-Vlaanderen De taak van deze begeleider behelst 4 domeinen, nl. algemene taken, begeleiding van lokale inspraakorganen, vorming van de leden van inspraakorganen en de opvolging van de onderwijsvernieuwingen....

Aanwerving van een begeleider inspraakorganen

 
Onze website maakt gebruik van cookies.