header

Vorige schooljaren

vrijdag 9 april 2010

Ouderschapsverlof in het onderwijs:

In het Belgisch Staatsblad van 19 maart verscheen het koninklijk besluit dat o.a. het koninklijk besluit van 12.08.1991 betreffende het ouderschapsverlof in het onderwijs wijzigt voor wat betreft de leeftijdsgrens voor het recht op ouderschapsverlof. Deze grens wordt op 12 jaar gebracht en dit...

Ouderschapsverlof in het onderwijs:

donderdag 1 april 2010

Ouderschapsverlof

In het Belgisch Staatsblad van 19 maart verscheen het koninklijk besluit dat o.a. het koninklijk besluit van 12.08.1991 betreffende het ouderschapsverlof in het onderwijs wijzigt voor wat betreft de leeftijdsgrens voor het recht op ouderschapsverlof. Deze grens wordt op 12 jaar gebracht en dit...

Ouderschapsverlof

vrijdag 19 maart 2010

Hoe gaan jongeren om met de crisis?

De ACV-jongeren vragen het zich af… Zij vragen zich af hoe jonge mensen met de crisis omgaan… Sommigen lijken er alvast niet veel last van te hebben, anderen staat het water aan de lippen, of erger nog…   De ACV Jongeren zijn bezorgd… bezorgd om jouw toekomst… Niet om je bang te maken, maar zij...

Hoe gaan jongeren om met de crisis?

donderdag 11 februari 2010

Naar nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten?

Vandaag hebben de vier onderwijsvakbonden de eisencahiers voor een volgende cao (collectieve arbeidsovereenkomst) overhandigd aan minister Smet. Het werden drie eisencahiers (zie bijlagen) omdat er drie verschillende onderhandelingscomités zijn: cao III voor het hoger onderwijs, cao II voor...

Naar nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten?

zondag 7 februari 2010

Onderwijsdecreet XX

Vrijdag jl. keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van onderwijsdecreet XX goed. Na de krokusvakantie wordt het onderhandeld met vakbonden en inrichtende machten.

Onderwijsdecreet XX

 
Onze website maakt gebruik van cookies.