header

Vorige schooljaren

donderdag 21 mei 2015

Ondersteunend personeel

Ieder jaar opnieuw worden de besluiten inzake de bekwaamheidsbewijzen herzien. Meestal blijft het bij technische aanpassingen zoals het toevoegen (en soms ook het schrappen) van bekwaamheidsbewijzen. Onlangs werden er voor wat het secundair onderwijs betreft, weer wijzigingen aangebracht. Deze...

Ondersteunend personeel

vrijdag 8 mei 2015

Vlaamse Regering herziet de 30-dagenregel

De Vlaamse Regering heeft vandaag de beslissing herzien die ze in het kader van de besparingen had genomen inzake de niet-vervanging van het ondersteunend personeel en leraars niet belast met lesopdrachten. Zij zouden vanaf 1 september pas vanaf de 31ste dag afwezigheid vervangen worden. Deze...

Vlaamse Regering herziet de 30-dagenregel

dinsdag 28 april 2015

Besparingen in het onderwijs

Op 24 april keurde de Vlaamse Regering twee ontwerpen van decreet en één besluit van de Vlaamse Regering goed die ingrijpen in de organisatie van het onderwijs. Deze decreten en het besluit zijn het gevolg van de beslissing van de Vlaamse Regering om 30 miljoen euro te besparen op...

Besparingen in het onderwijs

vrijdag 17 april 2015

Actie HBO5 opleiding verpleegkunde

De opleiding HBO5 verpleegkunde wordt weer geconfronteerd met een bedreiging. Het voortbestaan van die waardevolle opleiding in zijn huidige vorm en de kwalificatie waartoe ze leidt, staat weer geweldig onder druk. COC bundelt de krachten in een werkgroep (HBO5 verpleegkunde) die de...

Actie HBO5 opleiding verpleegkunde

vrijdag 17 april 2015

Praatcafé 'LKR ZKT WERK'

Beginnende leerkrachten hebben vaak moeite met het vinden en houden van werk. Via een praatcafé (en de Facebookpagina LKR ZKT WERK <https://www.facebook.com/lkrzktwerk>) willen Ine Rens en Yasmine Bruynickx, twee masterstudenten Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven, de...

Praatcafé 'LKR ZKT WERK'

 
Onze website maakt gebruik van cookies.