header

Vorige schooljaren

dinsdag 30 maart 2004

Het participatiedecreet: een lijdensweg

Het einde van de lijdensweg van het ontwerpdecreet participatie is in zicht. Binnen de commissie Onderwijs en Vorming van het Vlaams parlement werden het ontwerp alvast goedgekeurd. Dat betekent dat het participatiedecreet wellicht op woensdag 31 maart 2004 in de plenaire vergadering van het...

Het participatiedecreet: een lijdensweg

maandag 29 maart 2004

Vacatures begeleider inspraakorganen

Sinds 1998 voert COC een actief begeleidings- en vormingsbeleid ten opzichte van haar vertegenwoordigers in de lokale inspraakorganen. Dit is nodig omdat als gevolg van de lokale autonomie steeds meer onderhandelingen in de scholen of centra moeten gevoerd worden. Om onze afgevaardigden te...

Vacatures begeleider inspraakorganen

donderdag 25 maart 2004

Actie volwassenenonderwijs: reeds een eerste succes!

Vorige week zette het volwassenenonderwijs een grote actie op tegen de geplande besparingen op de omkadering. Door deze actie kreeg de minister de afgelopen dagen heel wat signalen over de onrust die er in de centra voor het volwassenenonderwijs was ontstaan In het parlement zei de minister...

Actie volwassenenonderwijs: reeds een eerste succes!

zaterdag 20 maart 2004

Nieuwe vakantieregeling op komst

De Vlaamse regering gaat nog voor de verkiezingen een besluit goedkeuren dat de vakantieregeling voor de personeelsleden van het onderwijs vastlegt en dit met ingang van 1 september 2004. Op dit ogenblik is het zo dat deze regeling verschillend is voor alle netten en in sommige netten soms ook...

Nieuwe vakantieregeling op komst

vrijdag 19 maart 2004

Bedankt, Els Van Weert

Het Nationaal Bestuur van COC heeft vandaag, naar aanleiding van de polemiek rond de vaste benoeming, aan Els Van Weert, voorzitster van Spirit, een bedankkaartje gestuurd. Tegelijkertijd heeft het haar een aanbod tot samenwerking overgemaakt. In bijgevoegde pdf-file leest u er alles over.

Bedankt, Els Van Weert

 
Onze website maakt gebruik van cookies.