header

Vorige schooljaren

maandag 10 januari 2005

Ontwerp van cao VII

Vandaag werden de onderhandelingen over een zevende Vlaamse onderwijs-cao (uitgezonderd hoger onderwijs) beëindigd. Gelet op de financiële toestand van de Vlaamse begroting was het bij voorbaat uitgesloten dat deze onderhandelingen zouden leiden tot een "grote" cao....

Ontwerp van cao VII

vrijdag 24 december 2004

Sluiting tijdens de Kerstvakantie

De COC-secretariaten, zowel nationaal als provinciaal, zijn gesloten vanaf 24 december 12 uur tot en met maandag 3 januari. Vanaf 4 januari zijn we weer ter uwer beschikking. COC wenst zijn leden en hun familieleden een deugdoende Kerstvakantie en een zeer gelukkig 2005.

Sluiting tijdens de Kerstvakantie

vrijdag 17 december 2004

Conceptnota lerarenopleiding

Op 16 december jl. heeft minister Vandenbroucke zijn conceptnota lerarenopleiding bekend gemaakt. U vindt deze in bijlage bij dit bericht.

Conceptnota lerarenopleiding

dinsdag 14 december 2004

Interprofessionele betoging

Op dinsdag 21 december 2004 organiseren de overkoepelende vakbonden ACV en ABVV een nationale manifestatie voor: het behoud van het brugpensioen en een sociale eindeloopbaan een sterke sociale zekerheid met welvaartsvaste uitkeringen en gewaarborgde financiering. Uiteraard kunnen beide...

Interprofessionele betoging

donderdag 14 oktober 2004

Engagementen worden niet nagekomen: brief aan de minister-president

Naar aanleiding van de besparingsmaatregelen die ook het onderwijs treffen, schreef COC een brief aan de minister-president. Deze verklaarde vrijdag jl. immers dat zijn regering alle engagementen nakomt, ook deze van de vorige regering. Niets is echter minder waar.

Engagementen worden niet nagekomen: brief aan de minister-president

 
Onze website maakt gebruik van cookies.