header

Vorige schooljaren

maandag 19 mei 2008

Verlenging proeftuinen

In een ontwerp van besluit voorziet de Vlaamse Regering de mogelijkheid tot een eventuele verlenging van de proeftuinen die erkend werden bij BVR van 23 juni 2006 en die lopen tot 31 augustus 2008. In het besluit van 23 juni wordt een artikel 15bis ingevoerd dat luidt als volgt: "Art. 15bis....

Verlenging proeftuinen

vrijdag 16 mei 2008

Onderwijsvakbonden voerden actie op 16 mei!

Ver boven de hoofden van het onderwijspersoneel smeden politici en anderen grootste plannen. Steevast wordt er echter te laat gedacht aan de mensen die deze plannen moeten uitvoeren, aan hun draagkracht, hun mogelijkheden, hun beperkingen... én aan de middelen die deze plannen vergen. Daarom...

Onderwijsvakbonden voerden actie op 16 mei!

donderdag 8 mei 2008

Sociale verkiezingen: laatste fase

Tussen 5 en 16 mei trekt men ook in sommige onderwijsinstellingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs naar de stembus om de arbeiders- en bediendengemandateerden voor ondernemingsraad en/of comité aan te duiden. Hoe een en ander administratief moet afgehandeld worden - ook in die instellingen...

Sociale verkiezingen: laatste fase

maandag 21 april 2008

Vacantverklaring van betrekkingen in het volwassenenonderwijs

Ook in het volwassenenonderwijs blijft 15 april 2008 de datum waarop betrekkingen vacant verklaard moeten worden met het oog op vaste benoeming op 1 januari 2009. Oorspronkelijk was een verschuiving van deze datum voorzien omdat de overheid de bekwaamheidsbewijzen wil koppelen aan modules of...

Vacantverklaring van betrekkingen in het volwassenenonderwijs

zaterdag 1 maart 2008

COC zoekt drie medewerkers

COC groeit en bloeit. Daarom zoeken wij drie nieuwe medewerkers: a) een begeleider inspraakorganen voor de centra voor leerlingenbegeleiding, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs; b) een systeemcoördinator; c) een jurist Meer informatie over deze vacatures vind je in...

COC zoekt drie medewerkers

 
Onze website maakt gebruik van cookies.