header

Vorige schooljaren

vrijdag 19 maart 2004

Volwassenenonderwijs woedend!

Het volwassenenonderwijs dreigt zwaar getroffen te worden door de besparingen die de overheid wil doorvoeren. Vooral de heersende onduidelijkheid over de beschikbare middelen is tergend. De sector pikt dit niet langer meer! In bijgevoegde pdf-file vindt u een pamflet dat inmiddels aan de...

Volwassenenonderwijs woedend!

maandag 8 maart 2004

Vervroegd pensioen verlengd ... of toch niet?

Vandaag verscheen in De Standaard een artikel met de welluidende titel "Vervroegd pensioen in onderwijs even verlengd". De essentie van dat artikel houdt in dat de uitstapregeling die op dit ogenblik geldt voor alle personeelsleden geboren tussen 1.9.47 en 1.9.52 met drie jaar verlengd...

Vervroegd pensioen verlengd ... of toch niet?

woensdag 25 februari 2004

ACV en ABVV betogen op zaterdag 20 maart in Oostende

Op 20 maart betogen ACV en ABVV voor: de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen het behoud van de sociale zekerheid werk de stopzetting van de fiscale discriminatie van de nieuwe bruggepensioneerden. Op 20 en 21 maart organiseert de regering een tweede 'mega-ministerraad' in...

ACV en ABVV betogen op zaterdag 20 maart in Oostende

maandag 26 januari 2004

Reactie op OESO-rapport

Tussen 4 en 12 november 2002 bezocht een OESO-delegatie het onderwijs in Vlaanderen in het kader van een OESO-project inzake het aantrekken, ondersteunen en behouden van leerkrachten in het onderwijs. De onderwijsvakbonden (ACOD, COC, COV en VSOA) formuleerden een eerste reactie op de kladversie...

Reactie op OESO-rapport

dinsdag 20 januari 2004

Bedrijvendag

De werkgeversorganisatie VKW organiseert op woensdagnamiddag 10 maart 2004 een nieuwe editie van de Bedrijvendag voor Leraars. In heel Vlaanderen zetten 140 bedrijven hun deuren open. VKW wil op één woensdagnamiddag meer dan 4000 leraars secundair onderwijs op de been krijgen voor...

Bedrijvendag

 
Onze website maakt gebruik van cookies.