header

Vorige schooljaren

dinsdag 1 november 2005

Afwezigheden van korte duur-convenant

In opvolging van het bericht van 26 oktober betreffende de vervangingen van afwezigheden voor korte duur zijn er tussen het VVKSO en COC gesprekken geweest aangaande een model van convenant en een bijhorende mededeling. Beide documenten vindt u in bijlage bij dit bericht. We leggen er de nadruk...

Afwezigheden van korte duur-convenant

dinsdag 1 november 2005

Afwezigheden van korte duur-convenant

In opvolging van het bericht van 26 oktober betreffende de vervangingen van afwezigheden voor korte duur zijn er tussen het VVKSO en COC gesprekken geweest aangaande een model van convenant en een bijhorende mededeling. Beide documenten vindt u in bijlage bij dit bericht. We leggen er de nadruk...

Afwezigheden van korte duur-convenant

woensdag 26 oktober 2005

Vervangingen bij afwezigheden voor korte duur

In hun eisencahier voor de zevende Vlaamse onderwijscao (CAO VII) hadden de onderwijsvakbonden, in het kader van hun streven naar maatregelen die zouden leiden tot de vermindering van de werkdruk, gevraagd vervangingen mogelijk te maken voor personeelsleden die minder dan 10 werkdagen afwezig...

Vervangingen bij afwezigheden voor korte duur

dinsdag 25 oktober 2005

Stakingsvergoeding

Leden die staken, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een stakingsvergoeding. Deze wordt niet uitbetaald door COC, maar door de Centrale Weerstandskas van het ACV. Wie heeft recht op een stakingsvergoeding? Leden die reeds sedert minstens 6 maanden lid zijn van een ACV-centrale (ENTER...

Stakingsvergoeding

maandag 24 oktober 2005

Staking, de gevolgen en de formaliteiten

Personeelsleden die op vrijdag 28 oktober staken, vragen zich af wat de gevolgen hiervan zijn, welke formaliteiten moeten vervuld worden en of ze al dan niet recht hebben op een stakingsvergoeding. In dit bericht gaan we al uitgebreid in op de eerste twee punten en iets minder gedetailleerd op...

Staking, de gevolgen en de formaliteiten

 
Onze website maakt gebruik van cookies.