header

Vorige schooljaren

dinsdag 17 december 2002

Tweede deel loonstudie

Vandaag stelde de Haygroup het tweede deel van de loonstudie voor. Het bevat een blauwdruk voor een nieuw integraal beloningsbeleid voor het onderwijspersoneel. In bijgaand pdf-document kan u een samenvattend verslag lezen. Het integraal verslag vindt u in de rubriek Actueel, subrubriek Nuttige...

Tweede deel loonstudie

vrijdag 13 december 2002

Participatiedecreet

Vandaag keurde de Vlaamse regering principieel het participatiedecreet goed. Dit decreet voorziet o.a. in de oprichting van een schoolraad. Deze raad komt in de plaats van de participatieraad in het gesubsidieerd onderwijs en van de lokale schoolraad in het gemeenschapsonderwijs. De schoolraad...

Participatiedecreet

donderdag 5 december 2002

Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

De federale wet betreffende Pesten op het werk werd vertaald naar het katholiek onderwijs. Hiertoe werd in de loop van de maand november - begin december door het Centraal Paritair Comité van het katholiek onderwijs een werkgroep ad hoc opgericht. Van deze werkgroep maakte ook COC deel...

Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

dinsdag 26 november 2002

Verkiezingen raad van het gemeenschapsonderwijs

Met de verkiezing van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (RaGO) en de aanstelling van de afgevaardigd bestuurder wordt de laatste stap gezet in de hervorming van het gemeenschapsonderwijs. Meer hierover kon u lezen in Brandpunt nr. 2 pagina 50 tot 52. De verkiezingen door de leden van de...

Verkiezingen raad van het gemeenschapsonderwijs

dinsdag 12 november 2002

Hertekening onderwijslandschap secundair onderwijs: nieuwe voorstellen van minister Vanderpoorten!

In het bijgesloten pdf-document vindt u een nieuwe discussietekst over de hertekening van het onderwijslandschap secundair onderwijs. Minister Vanderpoorten maakte deze tekst op 11 november over aan vakbonden en inrichtende machten. Alhoewel zij in de begeleidende brief schrijft dat zij wenst...

Hertekening onderwijslandschap secundair onderwijs: nieuwe voorstellen van minister Vanderpoorten!

 
Onze website maakt gebruik van cookies.