header

Vorige schooljaren

maandag 14 mei 2007

LOP-nieuwsbrief

COC wil iedereen die begaan is met gelijke onderwijskansen ondersteunen in zijn of haar engagement. Daarom deze nieuwe LOP-nieuwsbrief.

LOP-nieuwsbrief

zondag 29 april 2007

Ontwerp van profiel voor de centra van leerlingenbegeleiding

Het kabinet van minister Vandenbroucke heeft een ontwerp van profiel voor de centra voor leerlingenbegeleiding geschreven. Dit ontwerp zal de komende maanden in de Vlaamse onderwijsraad besproken worden. Het ontwerp heeft een dubbele doelstelling. Enerzijds moeten de kerntaken van het CLB...

Ontwerp van profiel voor de centra van leerlingenbegeleiding

zondag 29 april 2007

Oproep tot het indienen van CLIL-projecten

In zijn talenbeleidsnota schetste Minister Frank Vandenbroucke het kader waarbinnen een tiental CLIL-projecten kunnen starten vanaf volgend schooljaar. CLIL is de afkorting van "Content and Language Integrated Learning" en staat voor het gebruik van een vreemde taal in zaakvakken.  De scholen...

Oproep tot het indienen van CLIL-projecten

zondag 29 april 2007

Punten voor taak- en functiedifferentiatie

In CAO VIII is overeengekomen dat de scholengemeenschappen vanaf 2007-2008 een nieuwe puntenenveloppe zullen krijgen voor een beleid betreffende taak- en functiedifferentiatie. Het is een uitgemaakte zaak dat met deze punten alleen betrekkingen in wervingsambten kunnen worden opgericht. Op dit...

Punten voor taak- en functiedifferentiatie

zondag 29 april 2007

Ontwerp van onderwijsdecreet XVII

Op 30 maart jl. keurde de Vlaamse regering het ontwerp van onderwijsdecreet XVII goed met het oog op indiening ervan bij de Raad van State. Nadat de Raad van State zijn advies heeft gegeven, kan het worden ingediend in het Vlaams parlement. Het is pas als het Vlaams parlement dit ontwerp heeft...

Ontwerp van onderwijsdecreet XVII

 
Onze website maakt gebruik van cookies.