header

Vorige schooljaren

maandag 7 januari 2008

Functiebeschrijvingen en evaluaties in het katholiek SO

Op 8 oktober 2007 verspreidde het VVKSO een mededeling aangaande de functiebeschrijvingen en evaluaties. Deze mededeling werd overlegd met COC, maar dit overleg resulteerde niet in een volledige consensus. Het is evident dat COC dan ook duidt waarover er meningsverschillen bestaan. In bijlage...

Functiebeschrijvingen en evaluaties in het katholiek SO

maandag 7 januari 2008

Sociale verkiezingen

Voorprocedure sociale verkiezingen bijna afgewikkeld Uiterlijk op 11 januari e.k. moet in alle scholen en instellingen de voorprocedure voor de verkiezing van de ondernemingsraad en/of van het comité voor preventie en bescherming (de zogenaamde sociale verkiezingen en dus niet te verwarren met...

Sociale verkiezingen

vrijdag 21 december 2007

Kerstvakantie

Via deze weg wensen wij al onze leden een prettige kerstvakantie toe, maar vooral voor 2008 een jaar vol geluk en zonder tegenspoed.  Wil er mee rekening houden dat al onze secretariaten gesloten zijn met ingang van maandag 24 december tot en met woensdag 2 januari en dit wegens collectieve...

Kerstvakantie

vrijdag 21 december 2007

Voorontwerp van onderwijsdecreet XVIII

Vandaag keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van onderwijsdecreet XVIII goed. Dat voorontwerp wordt nu voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Onderwijsraad en vanaf februari onderhandeld met de vakbonden en inrichtende machten. Daarna wordt het advies gevraagd aan de Raad van State en wordt...

Voorontwerp van onderwijsdecreet XVIII

maandag 10 december 2007

Sociale verkiezingen in het onderwijs

Data De verkiezingsprocedure is bij wet opgelegd; binnen de procedure moeten bepaalde data gerespecteerd worden, wil men conform de wet handelen. Zowel de inrichtende macht als de gemandateerden in OR en/of CPBW hebben er belang bij regelmatig de verkiezingskalender (in bijlage) te raadplegen....

Sociale verkiezingen in het onderwijs

 
Onze website maakt gebruik van cookies.