header

Vorige schooljaren

vrijdag 19 december 2008

Mentoruren: geen prioriteit voor minister Vandenbroucke!

In ons bericht van 21 oktober 2008 deelden we mee dat de voorlopige regeling inzake de mentoruren werd verlengd. In tegenstelling tot wat ons toen werd gezegd, werd de voorlopige regeling niet met één maand verlengd maar met twee. Begin januari zouden de scholen de nieuwe regeling dan kunnen...

Mentoruren: geen prioriteit voor minister Vandenbroucke!

vrijdag 19 december 2008

COC-secretariaten gesloten

Ook voor de personeelsleden van de COC-secretariaten is de kerstvakantie in zicht. De secretariaten zullen gesloten zijn van woensdag 24 december tot en met vrijdag 2 januari. Via deze weg wensen wij al onze leden een gelukkig en gezond 2009 toe. Van vakbondszijde hopen we dat de overheid, veel...

COC-secretariaten gesloten

zondag 14 december 2008

Voorontwerp van onderwijsdecreet XIX goedgekeurd

Op 5 december keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van onderwijsdecreet XIX goed en maakte het voor advies over aan de Vlaamse Onderwijsraad. Het zal wellicht midden januari onderhandeld worden met de vakbonden en inrichtende machten.

Voorontwerp van onderwijsdecreet XIX goedgekeurd

vrijdag 14 november 2008

Vlaamse regering stelt beslissing Leerzorg uit

De Vlaamse Regering heeft vandaag nog geen groen licht gegeven voor het dossier Leerzorg, ze stelde immers vast dat er hiervoor binnen het Vlaams Parlement nog geen politiek draagvlak bestaat. In De Standaard lezen we dat dit komt door de tegenstand van de vakbonden en onderwijskoepels. Dit is...

Vlaamse regering stelt beslissing Leerzorg uit

donderdag 13 november 2008

Dossier Leerzorg: morgen in de Vlaamse Regering

Morgen wordt het dossier Leerzorg geagendeerd op de vergadering van de Vlaamse Regering. Minister Vandenbroucke heeft een voorontwerp van decreet klaar dat niet "af" is en waar het nog zeer onduidelijk is waar hij de centen zal halen om al zijn ambities waar te maken. COC en COV hebben al de...

Dossier Leerzorg: morgen in de Vlaamse Regering

 
Onze website maakt gebruik van cookies.