header

Vorige schooljaren

dinsdag 22 januari 2013

COC zoekt een provinciaal vrijgestelde voor de provincie West-Vlaanderen

COC zoekt voor de provincie West-Vlaanderen een eindverantwoordelijke, een provinciaal vrijgestelde. Meer info vind je in de vacature in bijlage. Als je ambitie hebt voor de job en voldoet aan de voorwaarden, kan je jouw kandidatuur stellen. Maar dit moet dan gebeuren ten laatste op 18 februari.

COC zoekt een provinciaal vrijgestelde voor de provincie West-Vlaanderen

woensdag 28 november 2012

Sociale dienst GO! - Medische kosten en premies van 2010

De Sociale Dienst voor de personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs deelt mee dat de aanvragen voor medische en andere tussenkomsten van het dienstjaar 2010 vanaf 1 januari 2013 niet meer in aanmerking worden genomen. 

Sociale dienst GO! - Medische kosten en premies van 2010

vrijdag 23 november 2012

Raamakkoord tussen Vlaamse Regering en overheidsvakbonden

Vandaag ondertekenden de overheidsvakbonden een raamakkoord inzake de realisatie van de besparingen van 100 miljoen euro die de Vlaamse Regering oplegde. In dat raamakkoord is ook een luik onderwijs. Dat luik is gebaseerd op een voorstel dat het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs...

Raamakkoord tussen Vlaamse Regering en overheidsvakbonden

vrijdag 16 november 2012

Besparingsvoorstel van het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs

Vandaag hebben de onderwijsvakbonden, net zoals de andere vakbonden, een concreet voorstel ingediend tot realisatie van de besparingen die de Vlaamse Regering oplegde. Bij het zoeken naar een voorstel is het GVF-onderwijs uitgegaan van twee uitgangspunten:1.   Het voorstel dat...

Besparingsvoorstel van het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs

donderdag 15 november 2012

Inschrijven van leerlingen

Het inschrijven van leerlingen is een echt kluwen geworden. Om dat kluwen te ontwarren, werden er drie brochures ontwikkeld. Je vindt ze door hier te klikken.

Inschrijven van leerlingen

 
Onze website maakt gebruik van cookies.