header

Vorige schooljaren

woensdag 2 april 2014

Publieksactie Meir Antwerpen Rana Plaza 1 jaar later

Op 24 april 2013 stortte in Dhaka Bangladesh Rana Plaza in waarbij 1138 kledingarbeidsters om het leven kwamen en menige duizenden gewond raakten. Dit was de grootste ramp ooit in de kledingindustrie. Op 24 april 2014, één jaar later, organiseert de Schone Kleren Campagne een...

Publieksactie Meir Antwerpen Rana Plaza 1 jaar later

donderdag 13 maart 2014

M-decreet goedgekeurd

Gisteren keurde het Vlaams Parlement, meerderheid tegen minderheid en na een bijna drie uur durend debat, het zogenaamde M-decreet goed. In bijlage kan u het verslag van deze discussie lezen. Dit decreet treedt in werking op 1 september 2015. Van deze gelegenheid danken wij al onze leden die...

M-decreet goedgekeurd

dinsdag 4 maart 2014

M-decreet: steun voor visie van de vakbonden

Op 25 februari schreef het gemeenschappelijk vakbondsfront een brief aan de Vlaamse parlementsleden in verband met de nakende goedkeuring van het zogenaamde M-decreet in het Vlaams Parlement. Hierin verwoordden ze de onrust van de personeelsleden over de plannen van dat parlement die tot...

M-decreet: steun voor visie van de vakbonden

vrijdag 28 februari 2014

Actie op 4 april

De syndicale uitdagingen zijn vandaag kolossaal! Daarom heeft het Europees Vakverbond (EVV) aan al haar lidorganisaties gevraagd om de druk op de Europese politici op te voeren in aanloop van de komende Europese verkiezingen. En dit vooral in het kader van een aantal belangrijke dossiers die op...

Actie op 4 april

donderdag 27 februari 2014

Mailactie: de emmer loopt over!

Het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het M-decreet, wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van het Vlaams Parlement. Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs schreef hen een ultieme brief. De onrust is groot, de...

Mailactie: de emmer loopt over!

 
Onze website maakt gebruik van cookies.