header

Vorige schooljaren

dinsdag 3 maart 2015

Militantenconcentratie op 19 maart

Op 19 maart 2015 roept het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare sector (ACOD, FCSOD & VSOA) van 11u tot 12u  zijn militanten op om naar het Muntplein in Brussel te komen om daar te protesteren tegen de besparings- en pensioenmaatregelen van de federale en Vlaamse...

Militantenconcentratie op 19 maart

donderdag 26 februari 2015

Militantenconcentratie op 11 maart

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront organiseert een militantenconcentratie in Brussel op 11 maart, vanaf 11u tot 13u. Met die militantenconcentratie wil het Gemeenschappelijk Vakbondsfront de druk op de regering verhogen aangaande 1. Rechtvaardige fiscaliteit en de tax shift.  2. De...

Militantenconcentratie op 11 maart

donderdag 12 februari 2015

De Algemene Raad van het ACV keurde het ontwerp van sociaal akkoord goed

De acties van het najaar en nadien het sociaal overleg voor de werknemers van de privésector hebben geleid tot een ontwerp van sociaal akkoord. Het ACV heeft tot het uiterste onderhandeld om het onderste uit de kan te halen. Met een dubbele afweging. Wat is te realiseren via overleg? En...

De Algemene Raad van het ACV keurde het ontwerp van sociaal akkoord goed

maandag 2 februari 2015

Beslissing inzake inschakelingsuitkering

Op 22 januari gaf de Vlor de Vlaamse minister van Onderwijs het advies de toekenning van een inschakelingsuitkering niet te beperken tot de jongeren die in het bezit zijn van het diploma hoger middelbaar onderwijs, maar om ook het studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad...

Beslissing inzake inschakelingsuitkering

zondag 1 februari 2015

Globaal sociaal overleg in openbare sector met goede en slechte punten

Vrijdag jongstleden gingen de overheidsvakbonden in Comité A onderhandelen over een aantal wijzigingen die de Minister van Pensioenen heeft voorgesteld. Wat is het resultaat van dit overleg en wat ging hier aan vooraf? Begin deze week hebben de overheidsvakbonden in gemeenschappelijk ...

Globaal sociaal overleg in openbare sector met goede en slechte punten

 
Onze website maakt gebruik van cookies.