header

Vorige schooljaren

donderdag 24 oktober 2002

Visienota onderwijslandschap basisonderwijs

Minister Vanderpoorten heeft vandaag haar visienota over het onderwijslandschap basisonderwijs voorgesteld. Via het concept van krachtige scholengemeenschappen wenst zij het draagvlak van de basisschool als zorgbrede, samenwerkende school met voldoende administratieve ondersteuning verhogen....

Visienota onderwijslandschap basisonderwijs

woensdag 23 oktober 2002

Vacantverklaringen tussen 15 oktober en 15 november!!!

Met ingang van 1 september 2002 werden in het gewoon secundair onderwijs de vakken AV Gedragswetenschappen en AV Cultuurwetenschappen ingevoerd. Op dezelfde datum werden ook de vakken TV en PV Sport afgeschaft en vervangen door het vak AV Sport. Deze wijzigingen werden via het septembernummer...

Vacantverklaringen tussen 15 oktober en 15 november!!!

vrijdag 11 oktober 2002

Uitgangspunten van minister Vanderpoorten voor de hervoming van de lerarenopleiding

Minister Vanderpoorten formuleerde in een nota haar uitgangspunten voor de hervorming van de lerarenopleiding. Alhoewel zij COC niet betrekt in de discussie hierover zal COC zich tegenover deze tekst toch positioneren. Dat zal gebeuren in het nationaal comité van 8 november. Leden die...

Uitgangspunten van minister Vanderpoorten voor de hervoming van de lerarenopleiding

dinsdag 8 oktober 2002

Planlast in het katholiek secundair onderwijs

In het begin van het schooljaar zou elk personeelslid van het secundair onderwijs van zijn directeur een kopie van de ministeriële omzendbrief SO/2002/03 van 8 juli 2002 betreffende de "Vermindering van de planlast in het secundair onderwijs" moeten gekregen hebben. Ondertussen...

Planlast in het katholiek secundair onderwijs

dinsdag 8 oktober 2002

COC-website aangepast

De COC-website werd opnieuw aangepast. Een eerste aanpassing betreft de rubriek "Uw standpunt". Deze rubriek werd vervangen door de rubriek "Standpunten". Hij bestaat uit twee deelrubrieken: de deelrubriek "Uw standpunt" en de deelrubriek...

COC-website aangepast

 
Onze website maakt gebruik van cookies.