header

Vorige schooljaren

maandag 3 oktober 2005

Eisencahier CAO II hoger onderwijs

Het gemeenschappelijk vakbondsfront overhandigde op 30 september het eisencahier sociale programmatie aan minister Vandenbroucke. In CAO I verbond de overheid zich ertoe de besprekingen voor CAO II uiterlijk op 30 september aan te vangen. De onderwijsvakbonden leggen in dit eisencahier de nadruk...

Eisencahier CAO II hoger onderwijs

vrijdag 30 september 2005

Nogmaals het eindeloopbaandebat!

COC onderschrijft onverkort de visie en het standpunt van ACV inzake het eindeloopbaandebat. Met name: eerst onderhandelen op basis van de eigen breek- en knelpunten met het oog op bijsturing, zonder acties uit te sluiten. COC zal zich dan ook aansluiten bij alle acties waartoe het ACV bij...

Nogmaals het eindeloopbaandebat!

donderdag 29 september 2005

Vakantiegeld onderwijspersoneel in 2009 minstens 65 % van het bruto maandloon

Op de website van vrtnieuws.net verscheen het bericht dat het onderwijspersoneel over vier jaar een vakantiegeld zal hebben dat minstens gelijk zal zijn aan 65 % van het bruto maandloon. Volgens de vrt zou de minister dat bevestigd hebben tijdens een overleg met de vakbonden. Dat is inderdaad...

Vakantiegeld onderwijspersoneel in 2009 minstens 65 % van het bruto maandloon

woensdag 28 september 2005

Eindeloopbaandebat: eerst onderhandelen, dan handelen

Het ACV gaat in het (einde)loopbaandebat voluit voor de onderhandeling. De regering heeft dinsdag 27 september een duidelijk antwoord gegeven: ze wil praten over alles, niets ligt nu al vast. Daarom wil het ACV eerst onderhandelen, zonder acties uit te sluiten. Het ACV zal direct na 8 oktober...

Eindeloopbaandebat: eerst onderhandelen, dan handelen

maandag 26 september 2005

Eindeloopbaandebat: stand van zaken

Op 23 september jl. vergaderde de Algemene Raad van het ACV en verspreidde volgende persmededeling. De Raad van het ACV nam akte van de oriëntatienota van de Regering. Het ACV stelt daarbij vast dat: - de nieuwe oriëntatienota van de regering duidelijk verschilt van de vroegere nota van de...

Eindeloopbaandebat: stand van zaken

 
Onze website maakt gebruik van cookies.