header

Vorige schooljaren

dinsdag 7 december 2010

Stressbarometer: enquête invulbaar tot 20 januari 2011

In een onderwijsomgeving hangt het welbevinden op het werk vooral af van de mate waarin dat werk voor stress zorgt. Daarbij moet je niet alleen denken aan werkdruk en tijdsdruk, er zijn nog veel andere factoren die een rol kunnen spelen: autonomie: mogelijkheid tot initiatief, vrijheid van...

Stressbarometer: enquête invulbaar tot 20 januari 2011

maandag 29 november 2010

Negende Vlaamse onderwijs-cao bijna een feit

Negen maanden nadat de onderwijsvakbonden hun eisencahier voor een negende Vlaamse onderwijs-cao overhandigden aan minister Smet, werd een ontwerp van akkoord bereikt. Vorige week vrijdag keurde het nationaal comité van COC dat ontwerp goed. Dat betekent dat de negende Vlaamse...

Negende Vlaamse onderwijs-cao bijna een feit

vrijdag 26 november 2010

Pesten - en erger - op het werk kan niet

De pesterijen, bijna folteringen, waaraan een werknemer van het bedrijf MACtac jarenlang onderworpen werd, zijn afschuwelijk en moeten in de meest duidelijke bewoordingen veroordeeld worden. Dit kan niet. Wie zich aan dergelijke feiten schuldig maakt, hoort niet thuis in het ACV. De verdediging...

Pesten - en erger - op het werk kan niet

dinsdag 16 november 2010

Exit provinciaal onderwijs

Dat minister Bourgeois (N-VA)het provinciaal onderwijs wil afschaffen, is al langer geweten. Gelukkig kan hij dat niet alleen doen. Het is niet duidelijk of de Vlaamse Regering en daarna het Vlaams Parlement hem zal volgen in zijn wilde en ondoordachte plannen. Daarom wordt de druk op...

Exit provinciaal onderwijs

zaterdag 13 november 2010

Onderhandelingen cao-9 Leerplichtonderwijs afgerond

De onderhandelingen over de cao die betrekking heeft op het leerplichtonderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding... zijn afgerond. Het ontwerp van cao lees je hier.

Onderhandelingen cao-9 Leerplichtonderwijs afgerond

 
Onze website maakt gebruik van cookies.