header

Vorige schooljaren

zondag 4 februari 2007

Financiering van het onderwijs

Minister Vandenbroucke wil vanaf 1 september  2008 het nieuwe financieringssysteem van het leerplichtonderwijs geleidelijk invoeren. In zijn beleidsbrief kondigde hij aan dat hij in het voorjaar van 2007 een conceptnota zal voorleggen aan het Vlaams parlement. COC besloot niet te blijven...

Financiering van het onderwijs

woensdag 31 januari 2007

Nettoloon in januari lager dan in december

Het nettoloon dat men eind januari ontvangt, zal in de meeste gevallen lager zijn dan dat van december. Dat is het gevolg van enkele recente fiscale maatregelen. De belangrijkste oorzaak hiervan is de federale 'jobkorting' van december 2006. Van de normale bedrijfsvoorheffing is toen de...

Nettoloon in januari lager dan in december

vrijdag 5 januari 2007

Sociale partners bereiken ontwerp interprofessioneel akkoord

Net voor Kerstmis bereikten de sociale partners een ontwerp van interprofessioneel akkoord 2007 - 2008. Hoewel dit ontwerp niet van toepassing is op het onderwijs (het onderwijs kent eigen cao's) is het wel zinvol dat ook de leden van COC de grote lijnen van dit akkoord kennen. Wat betreft...

Sociale partners bereiken ontwerp interprofessioneel akkoord

vrijdag 22 december 2006

Cumulatie wachtgeld met overlevingspensioen

Personeelsleden die een overlevingspensioen hebben, kunnen dit pensioen cumuleren met het wachtgeld dat uitgekeerd wordt in het kader van de uitstapregeling. Als dat wachtgeld de cumulatiegrens overschrijdt, kunnen zij de departement onderwijs vragen hun wachtgeld te beperken. Omdat de federale...

Cumulatie wachtgeld met overlevingspensioen

donderdag 14 december 2006

Belgisch Sociaal Forum

Op zaterdag 16 december 2006 organiseert het Belgisch Sociaal Forum te Brussel een ontmoetingsdag voor alle verenigingen, vakbonden en individuen die alternatieven willen aanreiken voor de vele problemen die de mondialisering meebrengt voor ons dagelijks leven.

Belgisch Sociaal Forum

 
Onze website maakt gebruik van cookies.