header

Vorige schooljaren

dinsdag 27 november 2007

Petitie-actie Hoger Kunstonderwijs

COC is, gesteund door ACOD en VSOA, met een petitie-actie gestart voor het noodlijdende Hoger Kunstonderwijs. Daarin vragen wij een hoorzitting in het Vlaams Parlement over een fundamentele aanpassing van de financiering van het hoger kunstonderwijs om kwaliteitsvolle opleidingen mogelijk te...

Petitie-actie Hoger Kunstonderwijs

maandag 26 november 2007

Nieuwe verdeling van de werkingsmiddelen

Vandaag stelde minister Vandenbroucke het nieuwe financieringssysteem voor de werkingsmiddelen van het leerplichtonderwijs voor. Dat nieuwe systeem draagt de goedkeuring weg van de onderwijskoepels en het Gemeenschapsonderwijs. Door dit nieuwe systeem stijgen de werkingsmiddelen van de meeste...

Nieuwe verdeling van de werkingsmiddelen

donderdag 15 november 2007

ACV eist dringende maatregelen

Werknemers en niet-actieven stoten op sterke prijsstijgingen voor noodzakelijke producten, vooral voeding en energie. Dit tast de koopkracht van veel gezinnen aan. Die plotse duurte is vooral het gevolg van de hogere prijzen voor grondstoffen, wereldwijd. Dit is echter geen alibi om niet...

ACV eist dringende maatregelen

woensdag 7 november 2007

Leerzorg opnieuw in het Vlaams Parlement

Donderdag aanstaande is er in de commissie Onderwijs een bespreking van de conceptnota Leerzorg van minister Vandenbroucke. Dit is een belangrijke conceptnota omdat hij de indruk wekt dat elk kind er beter van zal worden. Als onderwijsvakbonden hebben wij voldoende redenen om hieraan te...

Leerzorg opnieuw in het Vlaams Parlement

woensdag 7 november 2007

Nieuwe projectoproep

In Schooldirect van deze week kon men het volgende lezen: "Op 7 september lanceerde de minister van onderwijs en vorming een oproep voor nieuwe proeftuinen rond studie- en beroepskeuze en werkplekleren. Deze oproep doorkruiste het drukke begin van het schooljaar. Daardoor kregen niet alle...

Nieuwe projectoproep

 
Onze website maakt gebruik van cookies.