header

Vorige schooljaren

donderdag 2 oktober 2008

Campagne Waardig Werk

Het beste middel tegen armoede is waardig werk. En dat begint met een fatsoenlijk loon. Evident, zal je zeggen. En toch verdient de helft van alle werkende mensen in de wereld minder dan € 1.50 per dag. Werken en straatarm blijven, dat klopt niet. En zonder werk vallen is rampzalig. Wie zwanger,...

Campagne Waardig Werk

maandag 29 september 2008

Het belangt ook ons aan!

Op 6 oktober organiseren de overkoepelende vakbonden een waarschuwingsactiedag. Het zijn de centrales die beslissen welke actie gevoerd wordt. COC opteerde niet voor een staking, maar vindt wel dat de personeelsleden van het onderwijs ook gesensibiliseerd moeten worden. In de Visie van vorige...

Het belangt ook ons aan!

zaterdag 20 september 2008

Korte vervangingen - convenanten in het katholiek secundair onderwijs

In cao VII werd overeengekomen een tijdelijk project in te voeren betreffende vervangingen van korte afwezigheden van personeelsleden die aangesteld zijn in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het basis- en secundair onderwijs. Dit project werd geregeld bij het...

Korte vervangingen - convenanten in het katholiek secundair onderwijs

zaterdag 20 september 2008

Verwittigingsactie op 6 oktober

Donderdagmorgen verspreidde het ACV volgende mededeling: De vertegenwoordigers van de beroepscentrales en de verbonden hebben besloten tot een waarschuwingsactie op maandag 6 oktober. Het betreft geen algemene staking, maar eventuele acties in ondernemingen. De centrales zullen in...

Verwittigingsactie op 6 oktober

vrijdag 19 september 2008

Diversiteitsplannen in het onderwijs

Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen die al werken aan meer diversiteit. Denk maar aan scholen met een groot aantal kansarme leerlingen die heel wat inspanningen...

Diversiteitsplannen in het onderwijs

 
Onze website maakt gebruik van cookies.