header

Vorige schooljaren

donderdag 13 februari 2014

Gebrek aan draagvlak

Vandaag keurde de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement ‘het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ goed. Kortweg het M-decreet. Dat betekent dat het nu ter stemming zal worden voorgelegd aan...

Gebrek aan draagvlak

donderdag 30 januari 2014

Parlementsleden moeten hun verantwoordelijkheid opnemen

Nadat de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement de vorige weken hoorzittingen had gehouden over het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, begonnen vandaag de eigenlijke besprekingen. Op de vooravond van deze...

Parlementsleden moeten hun verantwoordelijkheid opnemen

woensdag 22 januari 2014

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Op 16 januari 2014 vond in de Commissie Onderwijs en Vorming van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats rond het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het zogenaamde M-decreet. Tijdens deze hoorzitting werden alle sociale partners...

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

woensdag 22 januari 2014

De vaste benoeming

Lerarendirect vond vorige week een anonieme lezersbrief die de vaste benoeming onderuit haalt, interessant genoeg om hem Vlaanderenbreed bekend te maken. COC vindt dat Lerarendirect geen gebruik moet maken van een anonieme lezersbrief om de vaste benoeming nog maar eens ter discussie te stellen....

De vaste benoeming

zondag 12 januari 2014

Verplaatsingskosten

Sedert 1 september 2013 moeten de extra verplaatsingskosten van het eigen personeel in de lokale inspraakorganen (LOC, BC, OCSG, TC, consortia, …) voor deelname aan deze inspraakorganen als werkingskosten van deze comités beschouwd worden en moeten ze betaald worden door de...

Verplaatsingskosten

 
Onze website maakt gebruik van cookies.