header

Vorige schooljaren

maandag 15 december 2014

Dankwoord

Ook in de scholen en de centra was vandaag niet veel bedrijvigheid te bespeuren. De stakingsoproep werd, algemeen gesproken, goed opgevolgd. We zijn de leden (en niet-leden) die deelgenomen hebben aan de staking en de daarmee gepaard gaande acties dankbaar voor hun steun. De bal ligt nu in...

Dankwoord

zondag 14 december 2014

Wij staken ook op 15 december

Tengvolge van de algemene staking op maandag 15 december zijn onze provinciale secretariaten en het nationaal secretariaat op die dag gesloten. 

Wij staken ook op 15 december

zondag 14 december 2014

Onzekerheid leidt tot ongewenste effecten en zelfs leugens

Het federaal regeerakkoord kondigde maatregelen inzake de pensioenen aan, ook in de overheidssector. Oorspronkelijk gingen deze maatregelen in op 1 januari 2015. Protest vanuit allerlei hoeken heeft ertoe geleid dat de minister van pensioenen zijn plannen al bijstuurde. Die bijsturingen vindt u...

Onzekerheid leidt tot ongewenste effecten en zelfs leugens

donderdag 11 december 2014

Waarom staken ook niet-vakbondsleden?

Ook ik staak op maandag 15 december, en dat voor de eerste keer in mijn leven. Ik vertel u graag waarom. Of neen, ik laat eerst Louis Tobback en Herman Van Rompuy aan het woord. Tobback (in Humo, 9 dec 2014): “Geen beter voorbeeld dan wat hier aan de universiteit gebeurt: al die...

Waarom staken ook niet-vakbondsleden?

woensdag 10 december 2014

Waarom staken wij op 15 december?

De provinciale stakingsdagen zijn achter de rug. Wij danken alle leden die deelgenomen hebben aan deze staking. Dat er redenen zijn om actie te voeren, wordt iedere dag duidelijker. De lasten moeten eerlijk verdeeld worden en zowel de Vlaamse regering als de federale regering moet een aantal...

Waarom staken wij op 15 december?

 
Onze website maakt gebruik van cookies.