header

Vorige schooljaren

dinsdag 6 november 2007

Onderhandelingscomités in het gesubsidieerd onderwijs en de CLB's

Sinds 1995 bestaan er lokale onderhandelingscomités in het gesubsidieerd vrij onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, de zgn. LOC's. Sinds 1998 bestaan er ook onderhandelingscomités op niveau van de scholengemeenschap, de zgn. OCSG's. Voor de COC-leden die in zulk...

Onderhandelingscomités in het gesubsidieerd onderwijs en de CLB's

maandag 29 oktober 2007

Beleidsbrief minister Vandenbroucke

Zoals het reeds jaren de gewoonte is, heeft ook nu minister Vandenbroucke zijn beleidsbrief 2007-2008 bekend gemaakt. Het is weer een turf van 97 blz. die COC de eerstvolgende dagen gaat ontleden.

Beleidsbrief minister Vandenbroucke

vrijdag 26 oktober 2007

Salaris in vakantieperioden

Vorig schooljaar hebben leden én schoolbesturen ons gewezen op blijkbaar een nieuwe visie van het Ministerie van Onderwijs aangaande de bezoldiging van vakantieperiodes die gelegen zijn tussen twee perioden van onbezoldigde dienstonderbrekingen. Voorbeelden: borstvoedingsverlof voor de...

Salaris in vakantieperioden

woensdag 24 oktober 2007

COC niet akkoord met financieringsdecreet hoger onderwijs

Het nationaal sectorcomité hoger onderwijs van COC heeft vrijdag jl. het ontwerp van financieringsdecreet voor het hoger onderwijs verworpen. De hoofdredenen hiervoor zijn - de nog steeds ondermaatse financiering van het hoger onderwijs, ook in vergelijking met het buitenland; - de niet zuivere...

COC niet akkoord met financieringsdecreet hoger onderwijs

zondag 21 oktober 2007

COC zoekt nationaal secretarissen

Op 1 september 2008 verlaten Michel Van Uytfanghe en Marleen Gysels COC. Dat betekent dat in hun vervanging moet worden voorzien. Het Nationaal Comité van COC heeft ook het licht op groen gezet voor de aanwerving van een bijkomende nationaal secretaris en dit omwille van de steeds toenemende...

COC zoekt nationaal secretarissen

 
Onze website maakt gebruik van cookies.