header

Vorige schooljaren

zondag 3 oktober 2010

COC zoekt begeleider inspraakorganen

COC zoekt voor de provincie Limburg een begeleider inspraakorganen. De taken waarmee hij of zij belast zal worden en het profiel waaraan beantwoord dient te worden, vind je in bijlage. Kandidaturen voor deze functie dienen vóór 1 december 2010 ingediend te worden bij Jos Van Der...

COC zoekt begeleider inspraakorganen

dinsdag 28 september 2010

Euromanifestatie - Oproep Luc Cortebeeck en Claude Rolin

COC steunt voluit de Europese actiedag die het Europees vakverbond op woensdag 29 september in Brussel organiseert. Die dag vertrekt er om 13 uur een grote Europese betoging aan het Brusselse Zuidstation. De vakbonden willen dat er vooral inspanningen worden gedaan om jobs te creëren en...

Euromanifestatie - Oproep Luc Cortebeeck en Claude Rolin

donderdag 23 september 2010

Algemeen reglement personeel katholiek onderwijs

Het nieuwe algemeen reglement van het personeel van het katholiek onderwijs is in werking getreden vanaf 1 september 2010. Het maakt vanaf die datum integraal deel uit van alle nieuwe arbeidsovereenkomsten in het katholiek onderwijs. Aan de personeelsleden die een contract hebben dat...

Algemeen reglement personeel katholiek onderwijs

dinsdag 21 september 2010

Spilindex overschreden

In augustus werd de spilindex overschreden. Daardoor stijgen de pensioenen en andere uitkeringen in september met 2 %. De lonen worden met 2 % verhoogd in oktober.  

Spilindex overschreden

maandag 13 september 2010

Eerste oriëntatienota over de hervorming van het secundair onderwijs

In De Standaard van vandaag lezen we dat het debat over de hervorming van het “middelbaar onderwijs” start. De Standaard schrijft dat omdat het “de hand kon leggen” op de eerste oriëntatienota hierover. Volgens De Standaard zou deze nota vertrokken zijn naar de...

Eerste oriëntatienota over de hervorming van het secundair onderwijs

 
Onze website maakt gebruik van cookies.