header

Vorige schooljaren

maandag 6 juni 2005

Experiment in het DBSO

Tijdens de schooljaren 2005-2006 tot en met 2007-2008 kan de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, op experimentele basis aan een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs per afzonderlijk schooljaar toelating verlenen om de gebruikelijke lesspreiding te differentiëren naar...

Experiment in het DBSO

woensdag 1 juni 2005

COC zoekt: begeleiders van de inspraakorganen

Sinds een tiental jaren worden als gevolg van de toename van de lokale autonomie steeds meer onderhandelingen in de scholen of centra gevoerd. Dat betekent dat COC haar afgevaardigden actief moet ondersteunen en begeleiden. Dat gebeurt door de begeleiders inspraakorganen. COC is op zoek naar...

COC zoekt: begeleiders van de inspraakorganen

dinsdag 24 mei 2005

Eisencahier cao VIII

Gisteren overhandigden de onderwijsvakbonden ACOD, COC, COV en VSOA hun eisencahier aan minister Vandenbroucke. Op 31 mei is er een eerste overleg gepland. Dat zal echter in eerste instantie moeten gaan over uitvoering van de recent afgesloten cao's. In deze cao's werd immers overeengekomen de...

Eisencahier cao VIII

vrijdag 20 mei 2005

Vervangingspool afgeschaft: COC eist ook de afschaffing van de besparingen

Vandaag, vrijdag 20 mei, heeft de Vlaamse regering beslist om met ingang van 1 september eerstkomend de vervangingspool af te schaffen. COC is met deze beslissing absoluut niet gelukkig omdat de vervangingspool tot doel had aan jonge gemotiveerde leerkrachten kansen te geven op de uitbouw van...

Vervangingspool afgeschaft: COC eist ook de afschaffing van de besparingen

woensdag 18 mei 2005

Conceptnota volwassenenonderwijs

Minister Vandenbroucke heeft een “conceptnota volwassenenonderwijs” ter discussie voorgelegd. Deze voorziet in een nieuwe structuur die noopt tot meer samenwerking. De instellingen voor volwassenenonderwijs zouden worden gegroepeerd in veertien regionale consortia. Per consortium...

Conceptnota volwassenenonderwijs

< Previous 1 2 3 4 5
 
Onze website maakt gebruik van cookies.