header

Vorige schooljaren

dinsdag 30 augustus 2016

COC wijst flexibiliteit in opdracht van leraars af

COC wijst de denkpiste die vandaag door de koepels van inrichtende machten werd gelanceerd en die inhoudt dat de lesopdracht van een leraar flexibel door ieder schoolbestuur kan worden vastgelegd, resoluut af. COC herinnert de koepels van inrichtende machten eraan dat in cao VIII - die in 2006...

COC wijst flexibiliteit in opdracht van leraars af

vrijdag 26 augustus 2016

Opening secretariaten op woensdag 31 augustus 2016

Op woensdag 31 augustus 2016 zijn de provinciale secretariaten geopend tot 12.00 uur.  Het nationaal secretariaat is bereikbaar tot 15.00 uur.

Opening secretariaten op woensdag 31 augustus 2016

dinsdag 19 juli 2016

Bereikbaarheid in de maanden juli en augustus

Iedereen heeft recht op vakantie, ook de personeelsleden van COC. Daarom zal er in de maanden juli en augustus een beperkt dienstbetoon zijn. Het provinciaal secretariaat van Vlaams-Brabant en Brussel zal opnieuw bereikbaar zijn vanaf 9 augustus, dat van Oost-Vlaanderen vanaf 11 augustus en de...

Bereikbaarheid in de maanden juli en augustus

dinsdag 28 juni 2016

Vacature

COC heeft een vacature voor een 'assistent vakbondsverantwoordelijke' voor ons secretariaat in Antwerpen. De geïnteresseerden vinden de omschrijving van deze (halftijdse) job in het vacaturebericht in bijlage. 

Vacature

maandag 27 juni 2016

Zorgverlof

In ons bericht van 11 juni deelden wij mee dat de onderhandelingen over het zorgverlof beëindigd werden en dat er vanaf 1.9.2017 een nieuwe regeling zou van kracht worden aangaande de verloven en afwezigheden voor verminderde prestaties. Op 17 juni keurde de Vlaamse Regering de twee...

Zorgverlof

< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
Onze website maakt gebruik van cookies.