header

« Terug naar het overzicht

maandag 25 februari 2008

Sociale verkiezingen: kandidaturen tijdig indienen!

Afhankelijk van de verkiezingsdatum in mei 2008 moeten de kandidaturen voor een mandaat in het Comité PB (en in de ondernemingsraad) in de praktijk ingediend worden tussen uiterlijk 11 en 21 maart 2008. Zo moeten bv., waar er verkiezingen zijn op 16 mei 2008, de kandidaturen ten laatste op 21 maart 2008 ingediend worden bij de betrokken inrichtende macht. Voor COC worden die kandidaturen ingediend door het betrokken provinciaal secretariaat.

Men wacht derhalve best niet tot op het laatste moment om ter plaatse de lijst samen te stellen en door te sturen naar het provinciaal secretariaat, want het intern overleg over de samenstelling van de lijst en het doorgeven van de kandidatenlijst aan het provinciaal secretariaat vergen ook enige tijd.

De uiterste datum van indiening moet dus eigenlijk met enkele dagen vervroegd worden om binnen de wettelijk voorziene procedure te kunnen blijven. Kandidaturen die te laat worden ingediend, zijn immers ongeldig!


 
Onze website maakt gebruik van cookies.