header

« Terug naar het overzicht

vrijdag 24 mei 2019

Hoge werkdruk brengt de kwaliteit van ons hoger onderwijs in gevaar

Het team hoger onderwijs van COC stelt zijn kwaliteit/tijdsboek voor. Dat boek biedt een realiteitsgetrouwe weergave van de bekommernissen die leven in het hoger onderwijs. Dat de alom overheersende werkdruk nefast is voor de kwaliteit van dit onderwijs wordt stilaan pijnlijk duidelijk …

Het team hoger onderwijs van COC is de laatste maanden druk in de weer geweest om de werkdruk van het hoger onderwijs in kaart te brengen. De begeleiders zijn de baan op geweest om personeelsleden van hogescholen stellingen en boutades voor te leggen. De reacties op deze indicatieve bevraging waren, jammer genoeg, niet verbazend maar werden herkend en erkend. Het personeel van het hoger onderwijs kreunt onder een immense werkdruk.

Al deze bevindingen zijn gebundeld in het kwaliteit/tijdsboek dat vanaf nu verspreid wordt. Dat boek is geen klaagzang maar brengt wel duidelijk in beeld dat één van de grootste oorzaken van de werkdruk het ondoorzichtige, complexe financieringssysteem van het hoger onderwijs is.

De hogescholen zijn steeds meer geëvolueerd naar een systeem van ‘met minder doen we beter’. De managers van de scholen gingen hierin mee, liever dan de kracht te vinden om in solidariteit te ijveren voor de noodzakelijke middelen voor bijkomende opdrachten. Bij gebrek aan deze broodnodige middelen gaat steeds meer energie naar een systeem van window-dressing, wat ten koste gaat van zowel het personeel als van de student. De instellingen voeren een beleid dat geen voorwaarden schept om het beroep blijvend flexibel en autonoom uit te oefenen.

Het kwaliteit/tijdsboek rijkt ook enkele mogelijke oplossingen aan want één ding is zeker: ons hoger onderwijs mag niet inboeten aan kwaliteit. Hierbij wordt een hand uitgestoken naar de beleidsmakers. Want samen willen we het tij keren in het belang van de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Voor meer info kan je terecht bij het team hoger onderwijs op bho.coc@acv-csc.be

Jan Soons
Nationaal Secretaris Hoger Onderwijs COC
E-mail: jan.soons@acv-csc.be

 

 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.